EEN NIEUWE COMMISSIE Diens zoon Jan wordt later als eigenaar van de boerderij genoemd. Tot aan 1763 bleef de hofstede in die familie om in dat jaar verkocht te worden aan mr. Andries Heshuijzen, telg uit een Naardense burgemees tersfamilie, die eerder al de heerlijkheid Dreischor tot zijn bezit had gemaakt. De woning werd in 1764 gerestaureerd of wellicht helemaal nieuw herbouwd. Heshuijzen vermaakte de heerlijkheid Dreischor, waaronder De Hooge Hoeve aan zijn neef Cornelis de Jonge. Een aantal verschillende eige naren verder, is het in 1835 weer een Doeleman die de hofstede in handen krijgt, schrijft Van IJsseldijk. Herman Doeleman om precies te zijn, geboren op 12 februari 1817 in Noordgouwe en zoon van Jan Doeleman en Zegerina Alegoed. Tot aan 21 maart 1957 zouden nog twee gene raties Doeleman landbouwer zijn op De Hooge Hoeve. In dat jaar ging de boerderij over aan Joh. de Keijzer die het in 1964 weer doorver kocht aan P. van der Veen uit Middelburg. Deze liet het woonhuis grondig restaureren. De daarop volgende bewoner was dus het gezin Hondius. Carolien de Vrieze Het bestuur van Stad en Lande heeft tijdens de vergadering van 20 oktober 1998, besloten om een Monumentencommissie op te richten. Deze heeft als doelstelling om alles te bewaken wat met monumenten te maken heeft. Dit kan gebeuren door middel van inventarisatie en door de daarvoor in aanmerking komende panden voor te dragen als rijks- of gemeentelijk monu ment. Verder zal het bestuderen van de (bouwgeschiedenis van panden of het (laten) verzorgen van publicaties hierover een onderdeel van de werkzaamheden uitmaken. Ook het voorbereiden van de uitreiking van de vijfjaarlijkse oorkonde voor geslaagde restauraties hoort tot de taak van deze nieuwe Commissie. Er hebben zich tot nu toe vijf leden aangemeld. Het zijn: de heer H. Doeleman, Ring 5, Dreischor de heer D. Joppe, Poststraat 27, Zierikzee de heer D. M. Schorer, Donkereweg 72, Schuddebeurs de heer W.F. Sprengelmeijer, Zevengetijstraat 5, Zierikzee mevrouw E.W. Blikman - Ruiterkamp, Oude Haven 50, Zierikzee. Vijf personen in een nieuwe commissie is natuur lijk een heel goed begin, maar toch zou men zich graag uitgebreid willen zien met twee leden. Mocht u daarvoor voelen, bel dan gerust maar de voorzitter van Stad en Lande, tel. 0111 -401801. Inmiddels zijn de activiteiten van de Monumentencommissie gestart. We hebben ons als begintaak gesteld om te trachten een oor konde uit te reiken. U hoort vast en zeker nog van ons! 8. Blikman - Ruiterkamp 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 26