JAERVERSLAG STREEKTAELCOMMISSIE 1998 JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN EN HUISNAMEN OVER 1998 Vanaf 1991 zijn deze ook nog bij ons verkrijgbaar. Naast steun uit de verenigingskas werd opnieuw een financiële bijdrage ontvangen van de Slavenkas te Zierikzee. Bovendien werd een bij drage ontvangen van de gemeente Schouwen- Duiveland in verband met het opnemen van de inleidingen van het symposium. Ook de Slavenkas betaalde aan dit gedeelte mee. De verkoop verliep zeer goed, vooral dankzij het feit dat de uitnodiging voor het symposium gecombineerd werd met de mogelijkheid om het jaarboek te bestellen. Bovendien werd een fors aantal exemplaren van de Kroniek 1997 ver kocht. Dit is vooral te danken aan het artikel over Anton Pieck. Dankzij deze omstandigheden kon een goed financieel resultaat worden geboekt. In tehenstèllieng tot fleejaere èmmun een rustig jaer achter de rik. M'n vier keer bie mekoare hezete. Ik kan julder wè vertale da m'n dan vrêêd vee leu ml mekoare! Hin veranderiengen in de commissie in 't afgeloape jaer. Ongze club bestae nog steeds uut Jannie (Bil), Tineke (Deurloo), Arie (Damman), Joost (Rotte) in ong- derhetekende. Behin 1998 èmmun 't even druk gat mit de voorbereidiengen van de êêste 'Zêêuwse vertelaevend', die mun op 26 maerte op Slot Aemstie ehouwen Me wiste écht nie wajje dae noe van most verwachte ma hezie de reacties van de ruum tachtig anwezihen (m'n adde wè driehongderd kaerten kunne verkoape) moste m'n nog ma 's zoiets orhanisere. Hewoon wat ménsen uut de rehio die un veraeltje vertale, afgewisseld mit zang van 'Kantooi', inmiddels ok un bekènd gezelschap op Schouwen. In dan dat sfeertje in dat ouwe slot Dus an 't eind van '98 zaete m'n wT bie mekoare om te praeten over de twêêde vertèlaevend die mun op vuuf feberwoari ope 't ouwen. Netuurlijk was de Streektaelcommissie ok verte- henwoordigd toen het langverwachte boek van ongze Arjoan de Vin hepresenteerd wier in 't voormaelige staduus van de koekestad. Dat gebeurde op diensdag 15 december. Me vonde 't harstikke fijn vö Arjoan z'n vrouwe Truus dat 't zö vol was. M'n d'r henote! Noe afijn, 'k gae d'r hauw mee stoppe want zó ak a zei: de twêêde Zeeuwse vertelaevend kom t'r an in me bin ok van plan om in november wT een Zeeuwse middag 't ouwen in Theater Mondrahon. Dae ore julder nog meer van. Aome de hroeten, in as t'r nieuws is, dan kajje op ongs rekene! Naemes ongs krootje, Henk Kesteloo (P.S. Tips in reacties op ongs doen in laeten bin zeer wèlkom op Nieuwstraete 27, 4318 BX Brouwsaeven, tel. 0111 - 692138) In het afgelopen jaar hadden wij veel met slecht, somber en regenachtig weer te maken, dat bemoeilijkte het maken van goedbelichte, helde re foto's van kleine monumenten zeer. Verder waren enkele commissieleden langdurig ziek of aan het verhuizen. Hierdoor heeft de Commissie Kleine Monumenten en Huisnamen in het afge lopen jaar niet zoveel kunnen doen. We vergaderden twee keer. De heren Schoonhoven en Vleugel maakten een inventari satielijst van wat er in Dreischor nog gefoto grafeerd kan worden. Op woensdag 10 juni was 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 28