- De restauratie van de korenmolen aan de Molenweg te Oosterland wordt opgeschort, omdat de provincie de toegezegde subsidie intrekt, omdat niet gegarandeerd kan worden dat de restauratie voor december 1999 vol tooid is (ZN, 22-1) - De reparatie van de Witte Brug wordt ver traagd, omdat de subsidie van monumenten zorg niet op tijd komt (ZN, 30-1) Februari: - De tekeningen van de muziektent te Noordgouwe zijn niet te vinden (ZN, 2-2) - Het landbouwhaventje bij de Heerekeet te Kerkwerve wordt opgeknapt (ZN, 20-2) - De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) koopt de Zierikzeesche Nieuwsbode (ZN, 26-2) Maart: - Een prijs van 1500 gulden van 'Kern met Pit' wordt uitgereikt aan het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg (ZN, 2-3) - Het streek- en landbouwmuseum Goemanszorg is gereed voor het nieuwe seizoen en zal op 14 maart open gaan (ZN, 9-3) - De bouw van een strohuis te Ouwerkerk (ZN, 16-3) - Stad en Lande blijft tegen de bouw van het gemeentehuis op de driehoek Laan van St. Hilaire en Nieuwe Kooiweg te Zierikzee (ZN, 30-3) April: - Tijdens het Nationaal Museumweekend zetten de Schouwen- Duivelandse musea de deuren open (ZN, 10-4) - Drukte tijdens het Museumweekend (ZN, 20-4) - Bij het bereiken van het hoogste punt van de in aanbouw zijnde landbouwschuur achter het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg wordt pannenbier geschonken (ZN, 23-4) - Hommage aan de verdwijnende Zierikzeesche Nieuwsbode (154 jaar) (ZN, 24-4) Mei: - Afscheid Zierikzeesche Nieuwsbode na 1 53 jaar (ZN, 1-5) - De Witte Brug over de Oude Haven te Zierikzee is na herstel weer terug (PZC, 7-5) - De verkeerstoren bij het voormalige vliegveld Haamstede is gesloopt (PZC, 12-5) - De archieven van Brouwershaven en Haamstede worden geconcentreerd te Zierikzee en Nieuwerkerk: kosten zestig mille (PZC, 22-5) - Stad en Lande verzet zich niet meer tegen de locatie van het nieuw te bouwen gemeente huis (PZC, 26-5) Juni: - De 250 jaar oude molen 'Aeolus' verkommert door afhaken van de aannemer (PZC, 3-6) - De boerderij aan de Schuitkade (gebouwd 1885) te Brouwershaven is op de gemeentelij ke monumentenlijst geplaatst (PZC, 10-6) - De Zeeuwse landbouwschuur bij het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg te Dreischor is gereed en zal gedeeltelijk als opslag- en ten toonstellingsruimte worden gebruikt (PZC, 23-6) Juli: - De Zeeuwse zeilvloot vreest ondergang histori sche schepen door Europese regels (PZC, 1 -7) - Het interieur van de vijftiende-eeuwse Driekoningenkerk te Noordgouwe zal vanaf juni tot en met oktober aanzienlijk worden gerestaureerd (Ons Eiland (OE), 2-7) - Volgend voorjaar zal de muziektent te Noordgouwe worden gebouwd (OE, 9-7) Augustus: - Het is mogelijk, dat het stadhuis te Brouwershaven in de verkoop komt, omdat de onderhoudskosten te hoog zijn (PZC, 22-8) September: - De gemeente Schouwen-Duiveland stelt 450 duizend gulden beschikbaar voor de restauratie van de molen 'Aeolus' te Dreischor (PZC, 3-9) - De kosten voor de bouw van het nieuw te bouwen gemeentehuis wordt 43 miljoen in plaats van de eerder genoemde 30 miljoen: de burgers vinden dit te duur (PZC, 5-9) - De Open Monumentendag is een groot succes geweest (PZC, 14-9) - De Kor en Bottocht leverde fossielen op van twee miljoen jaar oud (PZC, 14-9) Oktober: - Het kleinste huisje van Brouwershaven aan het Kerkepad 6 is door het gemeentebestuur op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst (PZC, 2-10) - De uitbreiding van de museumhaven te Zierikzee staat ter discussie door gebrek aan geld (PZC, 6-10) - Een faseringsplan kan de uitbreiding van de 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 32