OPROEP Heel hartelijke groeten en ik hoop nog lang van uw nieuws uit Schouwen te kunnen genieten. A. de Goede - Vijverberg. P.S. Een kleine correctie is misschien op zijn plaats. De auto waarin hij Schouwen doorkruiste was geen T. Ford, maar een Chevrolet uit Garage Akkerdaas te Noordgouwe. Rechts op de foto Joh. Vijverberg. Hij werd geboren op 25 augustus 1880 in Oosterland, in 1909 werd hij school hoofd in Noordgouwe. Hij overleed 15 april 1965 te Schuddebeurs. Hier op de foto met zijn echtegenote en burge meester Dijckmeester van Zierikzee. Geachte leden. Na zeven jaar redactiewerk voor het Mededelingenblad, vind ik de tijd gekomen om de fakkel over te dragen. Met veel plezier heb ik mijn medewerking ver leend aan te totstandkoming van het verenigingsblad, het grootste deel van de tijd als eindredactrice. In de afgelopen tijd heb ik heel veel aardige reacties van lezers gekregen en ik heb bijzonder plezierig samengewerkt met mijn mede redactieleden. Zo'n tijdsspanne van zeven jaar beschouw ik echter als af en ik wil deze periode van vrijwilligerswerk nu dan ook afsluiten. Mijn bedoeling is om aan het eind van het jaar mijn taak af te ronden. Daarom plaatsen wij hier bij alvast een oproep voor een nieuwe eindredacteur m/v, zodat we ruim de tijd hebben om mijn opvolger in te werken. Vriendelijk groetend, Uw eindredactrice B. Romijn - de Raat.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 7