EXCURSIE NAAR MAASTRICHT dat gieng over wienkele. Aolle leden van Kant'ooi zonge mit beheleidieng van Jikke Töóst op de nieuwe piano un vèrsje over pa z'n broei, un broek die zolang verstèld wier dat 't op d'n duur un pètte was. Un mooie afsluutieng van de fjine aevend. Tineke dêêlde nog wat kedobonnen uut in toen was 't wT óöhe tied om naer'uus te haen! M'n ope dat iederéén die t'r was wi henote eit. In tot un volhende keer, zummen ma zèhhe! Naemens ongs krootje, Henk Kesteloo, Brouw Verteller Bertus Visser lachend gade geslagen door Jan Dijckmeester (Foto Tineke Deurloo) Op zaterdag 4 september 1999 gaat de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland voor het eerst in haar zestigjarige geschiedenis naar Maastricht op excursie. We rijden via Hellegatsplein door het bosrijke landschap van Brabant naar Gilze-Rijen voor kof fie metDan vervolgen we onze route naar de oude Maasstad. Het landschap in Zuid-Limburg met zijn zacht glooiende heuvels lijkt een ver stukje buitenland. Maastricht is een nederzetting die al duizenden jaren bewoond wordt. De oudste resten zijn van een volk wat landbouw kende en dateren uit de late steentijd. Ook uit de bronstijd zijn voorwer pen gevonden. Uit die tijd dateren de ophogin gen met stenen in de Maas, zodat een door- Hef Vrijthof te Maastricht (prentbriefkaart) waadbare plaats ontstond tricht. De Romeinen ontdekten rond 50 voor Christus deze strategische plaats eveneens en bouwden er een castellum tussen Tongeren en Keulen. Ze noem den de nederzetting Trajectum ad Mosam en legden de eerste vaste brug aan. In 345 maakte bisschop Servatius van Maastricht een bisschops stad, vanwege zijn strategische ligging als kruis punt van water en landwegen. In 1229 kreeg de stad stadsrechten en een eerste stenen stadsmuur. Dit was het begin van grote fortificaties, die regelmatig vernieuwd en uitge breid werden. Zo groeide Maastricht in vijf eeu wen vestingbouw uit tot een van de belangrijk ste vestingsteden van Europa. De stad werd diverse malen belegerd en ingenomen. Wij gaan een wandeling met gidsen maken over en door de verschillende forten en kazematten uit diverse tijden, waarbij onderweg van alles over de interessante geschiedenis verteld wordt. Wij eindigen die flinke wandeling bij het Vrijthof, midden in het centrum van de stad, waar u dan op eigen gelegenheid in een van de vele gezelli ge restaurants kunt lunchen. Voor de liefhebbers is er na de lunch een moge lijkheid om onder leiding van bestuurslid en his toricus Vleugel een rondwandeling door de Romaanse Sint Servaaskerk te maken. Dit is de oudste kerk van ons land. De oudste resten van deze kerk dateren van kort na het jaar 1000. 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 8