DE OEGSTGEESTER PAN OP EEN ZIERIKZEES KERKENDAK Bronnen - J. L. Braber en C. P. Pols, Zierikzee zoals het was Zierikzee 1970 - Cor Pols, Zierikzee, zoals het was..., deel 3, Zierikzee 1991 - H. Uil, Zierikzee, stad met vele gezichten, Goes 1 996 - J. Westendorp Boerma, De historische schoon heid van Zieriksee, Amsterdam 1946 Noot 1De marmeren tegels werden uit de gang verwijderd, waarschijnlijk in 1982. Volgens de informatie die specialist Monumenten van de gemeente Schouwen-Duiveland J. K. van Baaien ter ore kwam, belandden de tegels op het terrein van de gemeentewerkplaats aan de Korte Nobel- straat. Enkele jaren geleden werden deze herge bruikt in een ander monumentenpand in Zierik zee. In gang en keuken van het pand Lange No- belstraat 40 aldaar en in het gebouwtje op het bijbehorende erfje, is het grootste deel van deze gepolijste en ongepolijste tegels tegenwoordig te vinden (red.). Zierikzee, wordt aangeduid als "parel aan de Oosterschelde" en monumentenstad. Vijfhon derddrieënzestig oude en heel oude panden ge ven de stad een speciale historische sfeer. Het zijn meest woonhuizen, die op de monumenten lijst staan. Maar ook tussen de panden met een andere bestemming, zijn echte "parels" te be speuren. Een voorbeeld daarvan is het kleine Evangelisch Lutherse kerkgebouw. Het staat daar wat bezij den het centrum, maar wie het ziet, raakt meteen gecharmeerd. Het pand werd in de huidige vorm gebouwd in 1755. Op 18 januari 1756 kon de kerk worden ingewijd. Men schreef hierover: "Een waardig kerkgebouw met zes hooge kerkramen, voorzien van boven met een leyen dak en twee looden zwanen daarop, terwijl zij aan den ingang met een fraaye poort en een voorportaal pronkt." De Evangelisch Lutherse Kerk te Zierikzee (foto L.E. Blikman, Zierikzee) Het uitwendige van het kerkje is heel eenvoudig. Dit komt omdat de overheid richtlijnen stelde, die het de lutheranen verbood om kerken te bouwen met torens en duidelijk zichtbaar aange brachte uurwerken. Ondanks deze beperkingen is de buitenzijde van het kerkje beslist smaakvol. Op de begane grond wordt ons oog onwillekeu rig getrokken naar de mooie ingangspoort met de spreuk erboven en de gedenksteen, beide aangebracht in 1755. Ook de kleine ornamen ten, die de buitenkant sinds enkele jaren sieren, kleden het gebouw bijzonder mooi aan. Kijken we naar boven, naar het dak, dan zien we daar de twee zwanen nog net zo fier staan als in de achttiende eeuw. Toch is er wat aan het dak ver anderd in de loop der jaren. In het verhaal van even na de ingebruikneming werd gesproken over een leien dak. En op het dak ligt nu een geheel ander soort dakbedek king: gebakken pannen. Hoewel de kleur wel ongeveer dezelfde is als die van leien, wijkt de vorm duidelijk af. Deze dakpannen worden in onze streek wel lelieblad- of hartjespannen genoemd. Een andere benaming was Jossonpan. De officiële naam luidt echter: Oegstgeester dak pan. Deze bijzonder fraaie dakbedekking is in 1840 voor het eerst gebakken Herfordshire (Engeland) door de fabrikant James Reed. In 1843 kreeg de firma een importvergunning in België. In 1846 begonnen de fabrikanten Josson en De Langle de productie van deze dakpan in 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 11