VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht in 1939 Het doel van de vereniging is in de meest uitge breide zin: a. bevorderen en behoud van de stedelijke en lan delijke schoonheid in het werkgebied; (dit omvat de gehele gemeente Schouwen- Duiveland) b. bevorderen van de kennis van dit gebied; c. bestuderen van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen of bewoond hebben. (Artikel 4 van de statuten, vastgelegd in een nota riële akte, verleden te Zierikzee op 24 oktober 1991) Bestuur: H. Doeleman Hzn. (voorzitter) J. van Loo (vice-voorzitter) H.J. van 't Haaff (secretaris) C.L. van der Linde (penningmeester) Mevr. S.H. Eggink-du Burck (2e penningmeester) S. W. M. A. den Haan (notulist) A. J. Boon Mevr. C. W. Deurloo M. K. Romeijn P. F. Vleugel Secretariaat: Postbus 70 4300 AB Zierikzee H. J. van 't Haaff, Wandeling 10 4301 JT Zierikzee (tel. 0111-417941) Computerbeheer ledenbestand: C. L. van der Linde, Verrenieuwstraat 28, 4301 HZ Zierikzee (tel. 0111-412705) Contributie 25,-per jaar huisgenoten 3,-per jaar Gironummer 390482 t.n.v. penningmeester Vereniging Stad en Lande te Zierikzee

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1999 | | pagina 23