"WIE IS DAT NOE?" FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS Kermis in Zierikzee met een optreden van een echte beer vóór Hotel Van Oppen in de Verrenieuw- straat op 21 juli 1926 (foto Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg) In ieder nummer van het Mededelingenblad Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meerdere personen te zien zijn van wie de identiteit niet bekend is. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Namen, beroepen, woonplaatsen enzovoorts worden, indien mogelijk, in het volgende nummer opgenomen. Foto maartnummer (nummer 97): De persoon uiterst rechts is Willem van den Bos uit Brouwershaven. Waarschijnlijk waren de andere afgebeelde personen niet woonachtig in genoemde plaats. (Informatie verstrekt door de heer G. de Wilde te Flansweert) 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2000 | | pagina 21