VAN DE REDACTIE Ook dit juni-nummer is weer gevuld met lezens waardige bijdragen. Hieronder bevindt zich een in memoriam van beeldend kunstenaar Ad Braat, de 'kleine grote meester' die met zijn werk hier en daar in Zierikzee en elders in de streek, de passant op speelse en soms tevens ontroerende wijze in aanraking brengt met het Schouwen- Duivelandse verleden. Ter nagedachtenis van de heer Braat worden in de komende maanden juli en augustus tentoonstellingen over zijn werk gehouden. In februari 2001 zal het 100ste nummer van het Mededelingenblad Stad en Lande verschijnen. De redactie nodigt u uit, om voor dit nummer korte bijdragen (van maximaal 750 woorden) te schrijven over de geschiedenissen van huizen en families op Schouwen-Duiveland en oude in dit gebied uitgeoefende beroepen. Als het lukt wordt een nummer gemaakt met als thema 'Leven in en rondom de huizen van Schouwen- Duiveland'. Als u van mening bent dat u een interessant huis bewoont, iets weet over oor sprong en ontwikkeling van een familie of een oud beroep hebt bestudeerd of uitgeoefend, aarzel dan niet en schrijf voor een dik feest nummer! Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de eindredacteur. Afgelopen 14 juni opende mr. Pieter van Vollenhoven uit naam van Hare Majesteit de Koningin het Zeeuws Archief te Middelburg. Schrijver Boudewijn Büch, mede bekend door zijn reisdocumentaires voor VARA-tv, sprak bij deze gelegenheid over Jacob Roggeveen en het door hem ontdekte Paaseiland. Regels uit Roggeveens scheepsjournaal zijn op verrassende manieren in het in- en uitwendige van het Middelburgse gebouwencomplex aangebracht. Tot dit complex behoort het met de grootste zorg gerestaureerde Van de Perrehuis, dat in de tweede helft van de achttiende eeuw tot stand kwam in opdracht van mr. Johan Adriaan van de Perre, onder meer vertegenwoordiger van de prins van Oranje in de Staten van Zeeland. Van de Perre stamde via zijn moeder uit Zierikzeese regentengeslachten. Zicht op de voorgevel van het Van de Perrehuis, het kantorengedeelte van het Zeeuws Archief. De foto is genomen vanuit een van de ramen van de voor mr. Johan Adriaan van de Perre gemaakte bibliotheek (foto Ruben Oreel) Personen die zich verdiepen in de geschiedenis van Schouwen-Duiveland kunnen zeker niet om een bezoek aan het Zeeuws Archief heen. Onvoorstelbare hoeveelheden informatie over het voormalige eiland en zijn bewoners liggen daar immers op ontdekking te wachten in de archieven van de rechterlijke instellingen, colleges van regenten van de strafinrichtingen en notarissen, vanaf de late Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. De bij het Zeeuws Archief ondergebrachte archieven van de Staten van Zeeland (onder andere het Rekenkamerarchief) en de collectie beeldmateriaal Zelandia lllustrata van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bevatten documenten die de echte onderzoeker doen watertanden. Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid tot kennismaking met gebouwencomplex en archieven tijdens de Open Dag die op zaterdag 9 september aanstaande (Open Monumentendag) wordt gehouden. Als u op deze dag geen ge legenheid hebt om te komen, kunt u ook deel nemen aan een rondleiding door het Van de Perrehuis van de VVV Middelburg. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2000 | | pagina 3