Als restant van het vertrek dat tot ver in de achttiende eeuw als kantoor van de wees meesters heeft gediend, de grote schoorsteen mantel met laatgotische stijlen op de huidige museumzolder van het Zierikzeese stadhuis (foto redactie) Weesekiste". We mogen aannemen dat het het zelfde meubelstuk betrof als de "ijsseren kiste" die de stukken om en nabij 1550 vermelden: de oudste bergplaats van de Zierikzeese weeskamerstukken. Vergaderingen van de weesmeesters hadden tot ver in de achttiende eeuw plaats in een vertrek op de zolderverdieping van het stadhuis. De deels middeleeuwse schouw aan de oostzijde van de zolderverdieping resteert nog van het interieur van deze ruimte. Het kantoor dat ze later in gebruik hadden, een vertrek voorzien van groengeverfde betimmeringen in de Lodewijk XV-stijl, bevindt zich op de eerste verdieping ten oosten van de trap in een gedeelte van het gebouw dat men in 1772 aanbouwde. Tegen de westmuur zien we hier, tussen twee ingebouwde kasten met glas deuren, een stookplaats met hangboezem. Binnen de goudgeverfde omlijsting van de boezem zit behang, waar mogelijk in het verleden een spiegel of schilderstuk heeft gezeten. De kantoorruimten hebben gediend voor het houden van vergaderin gen èn ter bewaring van de archiefstukken van de weesmeesters. De kasten uit de zeventigerjaren van de achttiende eeuw getuigen nog van de berging van archivalia. Deze archiefkasten vormen een onderdeel van de betimmering. Broodnodige bron Zoals gezegd kan het Weeskamerarchief gegevens bevatten voor iedereen die bezig is met onder- De stookplaats met hangboezem in het vertrek dat de weesmeesters vanaf de jaren zeventig van de achttiende eeuw als kantoor hebben gebruikt (foto redactie) zoek naar de Zierikzeese geschiedenis van de periode 1484-1811, op velerlei gebied. Een belangrijke groep geïnteresseerden, de navorsers van genealogieën van in de stad en haar Poortambacht wonende families gedupeerd door het verlies van de in 1940 naar de Middelburgse Abdij overgebrachte doop-, trouw- en begraaf- boeken, beschikt thans over een overzicht van zo'n 10.000 namen van personen van diverse gezindten: erflaters, rechthebbenden in nalaten schappen, personen die bemoeienis van de 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 11