'PRAET' EEN GESPREK MET BERNARD BOURS UIT ZIERIKZEE, WINNAAR VAN DE ARCHIEFTROFEE 2001 Trofeewinnaar Bernard Bours (foto redactie) Maar liefst 96 keer bezocht Bernard Bours vorig jaar de studiezaal van het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland in het oude stadhuis aan de Meelstraat in Zierikzee. En niet om er zomaar wat op te zoeken. Nee, hij stapte er telkens binnen met een vastomlijnd doel: het toegankelijk maken van de notariële archieven van Zierikzee, een bij zondere historische bron. Bours' inzet leverde hem afgelopen december de archieftrofee 2001 op. De actiefste archief-vrijwilliger werkt ook dit jaar weer gestaag verder. Nu in het nieuwe Gemeentearchief dat onlangs verhuisde naar het nieuwe gemeente huis aan de Laan van Saint Hilaire. Wat hij nu precies doet in het archief De 72-jarige Bours vertelt: "Ik lees oude notarisaktes vanaf fiches of ik lees de originele akte als die beter leesbaar is. Ik haal de namen eruit en het onder werp. Dat kan bijvoorbeeld een huwelijk zijn of het kan gaan om een nalatenschap. Ik vul die gegevens vervolgens in op een speciaal formulier. Straks gaat dat allemaal de computer in. Zodoende kunnen belangstellenden straks gemak kelijker gegevens vinden. Die zijn dan van het fiche te kopiëren waarop de betreffende akte staat." Bours neemt de klus overigens niet in zijn eentje voor zijn rekening. Er zijn nog twee vrijwil ligers betrokken bij de bewerking van de enorme hoeveelheid aktes: R. Keizer uit Noordgouwe en mevrouw W. Bar uit Zierikzee. De van oorsprong uit Limburg afkomstige vrij williger werkt nu aan aktes van rond 1700. Bijzonder zijn ze voor hem bijna allemaal. Aan elk kleeft immers wel een verhaal. Hij noemt de akte met de nalatenschap van een der voor name dames uit het geslacht Mogge: "Je leest in zo'n akte dat zo'n beetje een half dorp wat kreeg. Er komen dan heel veel namen naar voren die je weer op je formulier kunt noteren", zegt hij. Andere interessante gegevens leveren volgens Bours de notariële aktes op die met de vroegere Zierikzeese reders van doen hebben. Een akte van rond 1650 dient als een soort verantwoording van de kapitein van een schip tegenover de koop lui waarvoor hij zijn lading vervoerde. Zo'n schip vertrok dan vanuit Zierikzee met bijvoorbeeld zout naar Ierland, laadde daar wol en vlees, voer verder naar Spanje om terug te komen met zuid vruchten. Maar Franse kapers lagen op de loer. Verloor een schip de lading onderweg aan kapers, dan was er in elk geval nog een akte om te bewijzen wat er zich aan boord had bevonden. De schade kon wellicht nog worden verhaald. Bours' interesse voor archiefwerk en vooral notariële aktes werd gewekt door zijn werk. Gedurende zijn loopbaan als hoofuitvoerder bij de Heidemaatschappij en later de Grontmij, kwam hij in de jaren tachtig terecht bij een rent meesterkantoor. Daar ging hij zich bezighouden met het vestigen van zakelijk recht, toestemming 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 18