Lohoff's Grand Kinematograph De Nieuwsbode merkte over de voorstellingen van Vincken op dat daar "veel schoons te bezichtigen moet wezen, terwijl tevens voor een groote verscheidenheid is zorg gedragen". Op het programma stonden onder andere op names van de Engels-Transvaalse oorlog, de oorlog in China, verschillende opnames van het konink lijk huis, de passiespelen te Oberammergau, Duitse marine-manoeuvres en wat misschien wel de twee eerste speelfilms waren die ooit in Zierikzee te zien waren: "Man over boord" en "Assepoester". Deze laatste film was ook te zien bij concurrent Albers, die ook beelden had van de Wereldtentoon stelling te Parijs, de werkstaking in Rotterdam, een acrobatienummer uit het circus Pflaging in Rotterdam en een andere fictiefilm: "Aladdin en de wonderlamp". De Nieuwsbode signaleerde "goedgeslaagde opnamen van de voornaamste politieke gebeurtenissen, zoodat niemand het berouwen zal daar eens een kijkje genomen te hebben". Pas op de kermis in 1905 was er weer sprake van filmvertoningen. De Nieuwsbode vermeldde een niet nader genoemde bioscoop op het kermis terrein en Henri ter Hall adverteerde met "nieuwe beelden" tijdens de "varieëerende voorstellingen" in de Concertzaal. In 1906 verscheen op de Zierikzeese kermis de beroemde 'Grand Kinemato graph' van W. Lohoff op het Havenplein. Deze gaf ook speciale Kinder- en Familievoorstellingen. De Zierikzeesche Nieuwsbode werd nu voor het eerst echt enthousiast: "Het aangenaam uiterlijk van dit théater, dat helder electrisch verlicht is, noodigt reeds tot binnengaan. En als men de verzoeking niet kunnend weerstaan, een kaartje heeft genomen, en de voorstelling bijwoont, dan heeft men geen berouw van het geld, dat men betaald heeft, want men krijgt waarlijk veel belangwekkends, veel interessants te aanschouwen. Zoo ziet men een deel van St.-Francisco, dat, zooals men weet, door de aardbeving geteisterd is, verwoest, en de groote gebouwen in vlammen 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 21