BIOSCOOP Of KINOIATOCRAAF, NIEUWSTE UITVINDING. beelden zodat men dan ook "met de overtuiging een genotvollen avond te hebben doorgebracht, huiswaarts keerde". Prijs 5 Cent. PROGRAMMA. V E R T O O N I N G VAN DE CHRISTELIJKE gwonibiiieerd met KillSDIS ivmlfcraaè KEULEN 6EAPH0P10IE. (Deze machine spreekt, zingt enz.) DOOK den Heer A. WELTEVREDEN, Evangelist, eiland Schouwen. Voor het eerst in Veder land. Niet ia den handel. Programmaboekje van Arie Weltevreden (verzameling van Tjitte de Vries van The Arthur Melbourne-Cooper Film Archive te Rotterdam) Vastgesteld moet worden dat Weltevreden de eerste in Nederland was die film gebruikte ter ondersteuning van zijn zendelingsmissie. Van het Nederlandse Leger des Heils is bij voorbeeld bekend dat dit zich niet voor 1906 bediende van film als ondersteunend medium bij hun activiteiten. Daar waar Zierikzee met de allereerste filmvertoningen dus enigszins achter liep bij andere Nederlandse steden, was er op het gebied van "christelijke filmvertoning" sprake van een echte pionier in de persoon van Arie Weltevreden. Tijdens de Zierikzeese kermis zouden tot 1913 nog filmvoorstellingen gegeven worden, waarna deze meer en meer verplaatst werden naar de Concertzaal. Ook buiten de kermis om werden daar in toenemende mate films vertoond, terwijl op de Schouwse dorpskermissen nog filmvoor stellingen werden gegeven in de tent van een zekere Sporre. Na de introductie van de geluids film rond 1930 werd in 1932 de Concertzaal verbouwd tot "Sound-bioscoop" waardoor de filmvertoning een regulier karakter kreeg. Elders op het eiland kwam na de Tweede Wereld oorlog een bioscoop tot bloei in hotel Bom te Haamstede, maar de effecten van de komst van televisie en later video zouden een verwoestende invloed hebben, waardoor met uitzondering van filmhuisvertoningen, de reguliere filmvertoning op Schouwen-Duiveland ten einde kwam voor de eenentwintigste eeuw begon. F. Westra Geraadpleegde literatuur - Internetsite 100 jaar film in Utrecht: www.let.uu. n 1/tftv/UtrechtProjecV - K. Dibbets, F. vd Maden (eds.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Weesp 1986) - H. Uil, 'Van Evangelist tot brandstichter, het drama van Arie Weltevreden, evangelist in Zierikzee', in: Kroniek van het Land van de Zeemeermin (24e jrg., 1999) 75-92. - Zierikzeesche Nieuwsbode, 9, 12 en 14 sep tember 1899, 8 september 1900, 5 en 12 sep tember 1905, 11 september 1906 en 28 sep tember 1932. - Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 oktober 1900. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 23