ER ZIT MUZIEK IN GESCHIEDENIS! Schouwens Westhoek (door Wim den Haan), de vroegere pastorie van de Hervormde gemeente Nieuwerkerk (door Saskia Eggink - du Burck), het vroegere boerenwoonhuis Ooststraat 7 in Nieuwerkerk (door Hans Erbrink), de boerderij De Abeelen in Viane (door Rinus van Langeraad KAzn.), de zomerwoning Casula Nostra in Westenschouwen (door Hans Rentmeester), de functie van waterschout en de uitoefening ervan in Zierikzee (door Izaak van der Male), het herenhuis Meelstraat bekend als pension Beddegoed in Zierikzee (door Ger Lagerweij), het herenhuis Oude Haven 50 in Zierikzee (door Betty Blikman - Ruiterkamp), villabouw aan 't Vrije in Zierikzee (door Frans Beekman), de villa Wandeling 10 in Zierikzee (door Henk van 't Haaff), het geboortehuis van Nobelprijswinnaar prof.dr. Pieter Zeeman in Zonnemaire (door L. M. Verseput), de brief van Eva Maria de Brauw - van Breugel over de bevrijding van Zierikzee in 1813 (bewerkt en ingeleid doorjhr. D. M. Schoreren redactielid Den Haan), de rouwborden in de Jacobuskerk in Renesse (door redactielid Henk Dalebout), de moord op het echtpaar Van den Bout - Padmos te Eikerzee in 1815 (doorJ. H. Midavaine) en een ontdekt veldboek van de polder De Vier Bannen van Duiveland uit 1772 (door Paul Post). De vaste rubrieken 'Praet', 'Wie is dat noe', 'In het kort', 'Gesignaleerd', 'Uit de pepieren' en de rubriek over de Schouwen-Duivelandse streek- dracht van de Streekdrachtvereniging De Arke werden verzorgd door achtereenvolgens redactie leden Carolien de Vrieze, Liesbeth van der Doe en Sander den Haan, Jan Verduijn den Boer, Van der Doe, Den Haan en door S. Mol - Kleinepier, lid van De Arke. Laatstgenoemde heeft in nummer 102 haar laatste bijdrage gepubliceerd. Besloten is de mogelijkheid tot publicatie in deze rubriek voorlopig nog in stand te houden. Redactielid Anja Romijn heeft wegens drukke werkzaamhe den het werk aan de rubriek 'Van vroeger in van noe' gestaakt. Verzending van het Mededelingenblad kon plaats vinden mede dankzij de hulp van de heer en mevrouw Overbeeke te Burgh-Haamstede. Sander den Haan TENTOONSTELLING ZEEUWSE MUZIEKGESCHIEDENIS 1 6E - 20E EEUW Van 25 maart tot en met 22 juni 2002 exposeert het Zeeuws Archief te Middelburg documenten en voorwerpen die getuigen van het opmerkelijke muziekverleden van Zeeland. De tentoonstelling is van maandag tot en met zaterdag van 09.00- 17.00 uur te zien in de historische keldergewel ven van het Zeeuws Archief aan het Hofplein, die eens deel uitmaakten van het woonhuis van Zeelands bekende muziekliefhebber mr. Johan Adriaen van de Perre. Zeeland kende tijden waarin men gedurende grote delen van het jaar in de herberg op viool muziek danste en komische "ballets-pantomimes" en openluchtconcerten met vuurwerk bijwoonde. Zangers en zangeressen brachten geestelijke Illustratie bij een liedtekst die Johan Christiaan August Wilhelm Hoek (i 860-1948), commies bij de Ambulante Recherche te Water in Zeeland, in 1886 kopieerde aan boord van zijn recherchevaartuig (pentekening in bundel; part. bezit) 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 25