website. Hij wil graag dat de werkgroep een echte Stad en Lande-commissie zal worden. Oud-voorzitter H. Doeleman is - zoals waarschijn lijk wel bekend zal zijn - actief in de Commissie Monumenten. Hij vertelde dat deze Commissie onder de driehonderd Geschenkwoningen op zoek is geweest naar de meest authentieke. Een mevrouw uit Raamsdonksveer werkt momen teel aan een boek over de Noorse geschenk woningen. De commissie wil voortaan ieder jaar een oorkonde uitreiken en niet meer om de vijf jaar, zoals tot nu toe het gebruik binnen de Vereniging was. Het Waterschap bood een pasveersloot aan om te behouden, met een aantal vrijwilligers zou dat moeten kunnen. Dit pompstation wordt dan in een aparte stich ting ondergebracht. Hierna komt de rondvraag aan de orde, waarvan echter niemand gebruik maakt. De voorzitter van de Commissie Jaarboek, de heer F. C G. E. Greijn, vindt dat de jaren steeds sneller gaan, want het was nog maar zo kort geleden dat hij de vijfentwintigste Kroniek van het Land van de Zeemeermin had gepresenteerd en dit was alweer de volgende. Hij roemt de zeer lezenswaardige artikelen, die door de strenge selectie gekomen waren. De verschijning van dit jaarboek werd financieel mogelijk gemaakt door de SNS-bank, de Koninklijke Zeelandia, de Slavenkas Zierikzee en door De Vries Communicatiecentrum. Hij bood de nieuwe Kroniek aan de aanwezige wethouder van cultuur aan, met de woorden dat deze onze Vereniging in ieder geval niet kende van de subsidie-aanvragen. De wethouder zegt vereerd te zijn om dit boek voor de eerste en tevens laatste keer als wethouder van cultuur te mogen ontvangen. Hij roemde de kwaliteit van de Kroniek hogelijk en vertelde vooral zeer onder de indruk te zijn van het artikel over het "darinkdelven". Hij had in het stadhuis van Zierikzee tijdens vele vergaderingen onder het grote zestiende-eeuwse schilderij met dit onderwerp gezeten om de gemeente mede te besturen. Hij vindt dat de Vereniging geschiedenis schrijft en een waardevolle culturele bijdrage levert met zijn jaarboek. Hierna dankt de voorzitter de redactie voor de realisatie en de wethouder voor zijn historische inbreng. Hij kondigt tenslotte aan de compilatie van oude Schouwen-Duivelandse filmfragmenten. Deze is samengesteld en wordt gepresenteerd door de heer Jan-Willem Antheunisse, medewerker van Omroep Zeeland. drs P. F. Vleugel (wnd. notulist)

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 28