HUISNUMMERBORDJES "UUT DE PEPIEREN" EEN ZOEKTOCHT NAAR HET JUISTE ADRES Stel dat u iemand zoekt, die in Zierikzee woont. Laten we zeggen, ergens in het centrum. Na enige moeite hebt u de straat gevonden. Het huisnummer is u bekend en u denkt daarom dat het zo gepiept is. Maar het blijkt anders te zijn. Bijna geen enkel pand is van een nummer bordje voorzien en u begint te tellen vanaf dat ene dat toevallig wel op zijn plek, in de hoop dat u de goede richting opgaat. Het blijkt niet te kloppen, u had toch net de andere kant uit moeten gaan. Dus terug en opnieuw beginnen. Uiteindelijk komt u via deze omslachtige methode daar waar u naar toe wilde Dit had heel wat sneller gekund, als alle eigenaren van panden hun huisnummer aan de gevel hadden zitten. Dat is helaas niet geval, vaak is zo'n bordje niet aangebracht of verwijderd met een opknap beurt. Natuurlijk zijn er nieuwe huisnummerbord jes te verkrijgen: van hout of metaal gemaakt, van klei gebakken, of uit kunststof gesneden. Effen exemplaren of bont gedecoreerde, alles is te koop. Zelfs dakpannen worden tegenwoordig getransformeerd tot huisnummerborden, heel creatief allemaal. Toch lijkt het soms wat teveel van het goede. Een eenvoudige uitvoering heeft ook zijn charme en zal de aandacht van een mooie gevel minder afleiden. Het meest simpele en authentieke model is bij de gemeente Schouwen-Duiveland te verkrijgen. Als u even de moeite neemt om naar de gemeentewerkplaats in Zierikzee te gaan, dan kunt u daar kiezen uit enkele modellen witte vierkante, geëmailleerde bordjes met zwarte cijfers er op. U betaalt 14 Euro voor zo'n nostalgisch nummerbordje, dat aan vankelijk alle gevels sierde nadat in 1955 het systeem van straatnamen en huisnummers werd ingevoerd. Helaas zijn er vele verdwenen. Jammer, want deze bordjes staan heel goed op een oude gevel of een modern pand. Hun een voudige uiterlijk vraagt geen aandacht, maar is heel functioneel. In geen enkele bebouwde kom op ons eiland zullen ze misstaan. Ook het gewone witte bordje, dat Zeeuwland op al zijn woningen aanbrengt is daar te verkrijgen. Misschien een idee voor u? De gemeentewerkplaats bevindt zich aan de Straalweg te Zierikzee, juist achter Zeelandia, op het industrieterrein De Zuidhoek. U kunt er terecht tijdens normale kantooruren en men is er eventueel telefonisch bereikbaar via het gemeentehuis. ARCHIEFBRONNEN OVER HET DAGELIJKS LEVEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND Bezichtiging van het grote aantal schilderijen in de binnenhuizen van de stad Zierikzee in de Gouden Eeuw, moet in belangrijke mate de bijbel kennis hebben bevorderd. Weliswaar had men in de Noordelijke Nederlanden in de voorafgaande eeuw de interieurs van de kerken drastisch ver soberd om het Woord meer gewicht te geven en ook de schilderijen van heiligen uit de woonver trekken verwijderd, helemaal buiten beeltenissen van bijbelse onderwerpen en personen heeft men toch niet gekund. Bij vele Zierikzeeënaars thuis, met name bij diegenen die zich wat meer konden veroorloven, bevonden zich in de zeventiende eeuw verschillende "taferelen" waarbij de vervaardiger zich had laten inspireren door het Oude of het Nieuwe Testament. De talrijke vermeldingen van bijbelse schilderstukken in de boedelbeschrijvingen aanwezig in het archief van de weeskamer Zierikzee, getuigen van vroomheids- betoon en gevoel voor het schone in een Zeeuwse stad in de eeuw na de Reformatie. Zo zag men omstreeks 1625 bij Jan Salomonsz., brouwer in de Nieuwe Boogerdstraat, en zijn 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 29