2001 IN HET KORT NALEZING VAN EEN JAARGANG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 januari Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost wijzigt plannen, waardoor de uitvoering van haar project vertraging oploopt. 12 februari Molen van Dreischor krijgt zijn gerestaureerde kap terug. 13 juni De bouw van het stadskantoor vordert gestaag. Men ziet uit naar landschappelijke inpassing. 14 juni Het vakantiepark Aquadelta breidt uit met meer dan tweehonderd recreatiewoningen. 14 februari De gemeente stelt paal en perk aan het aantal reclameborden langs de wegen. 28 februari Terughoudend beleid van de gemeente Schouwen-Duiveland ten aanzien van aanleg nieuwe landgoederen. 8 maart Het college van burgemeester en wethouders zal in de maanden april - juni langs de zeventien kernen trekken om de bevolking te horen over de structuurschetsen van de kernen. 19 maart Dorpen in de Westhoek raken ingekapseld waardoor polderland schap dreigt te verdwijnen. 15 juni Er is een akkoord bereikt over de sloop van de Zeikehoeve. De minister houdt vast aan kassen bouw in Zeeland. 20 juni Provincie Zeeland stemt in met het Raamplan Schouwen-West tot her inrichting van de Schouwse Westhoek. 11 juli Het kassencomplex bij Sirjansland mag toch worden uitgebreid. De kern Dreischor krijgt 25 mille voor deelname aan de Entente Florale. 12 juli Het einde van het Zeeuws trek paard is nabij. 21 maart Stad en Lande verzet zich tegen de bouw van vaste strandpaviljoens. 25 april Instandhouding van de gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente (van sportaccommoda ties tot kerktorens) kosten handen vol geld. 27 april De sloop van de Zeikehoeve aan de rand van het Prunjegebied is een strijdpunt binnen de Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost. 3 augustus De provincie wijst de Galgepolder aan als natuurgebied en hindert daardoor de groei van het bedrij venterrein Zierikzee. 11 augustus De voormalige stookplaats van groenafval in Oosterland is ernstig vervuild. De gemeente neemt de bodemsanering voor haar reke ning. 28 augustus Bij de bekleding van de gevels van het nieuwe gemeentehuis zijn vele deuken ontstaan. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 32