"WIE IS DAT NOE?" FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS In ieder nummer van het Mededelingenblad Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meerdere personen te zien zijn van wie de identiteit onbekend is. De redactie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Namen, be roepen, woonplaatsen enzovoorts worden, indien mogelijk, in het volgende nummer opgenomen. Foto novembernummer (nummer 102): personen bezig met het halfautomatisch planten van knolselderij, met behulp van een tractor en plantapparatuur in Nieuwerkerk op 30 mei 1978. Niemand op deze foto kon worden herkend. Zierikzee in de verkiezingstijd (in 1954?). Een aantal mannen staat onder de aanplakbiljetten van lijst 2 van S.D.A.P-politicus Willem Drees (foto Zeeuws Documentariecentrum, Middelburg) 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2002 | | pagina 7