DE WATERSNOODRAMP EN GEVOLGEN HIERVAN VOOR SCHOUWEN-DUIVELAND Na de Tweede Wereldoorlog gaven de Nederlandse regering en het parlement prioriteit aan het herstel van de infrastructuur, de weder opbouw van verwoeste woningen en de opbouw van een moderne industrie. Reeds in 1939 was er echter gewaarschuwd voor de slechte toe stand van veel dijken. Ook het rapport van de Stormvloedcommissie uit 1942 was bekend: stormvloeden kwamen steeds hoger en veel dijken waren dan niet hoog genoeg. De weerberichten werden steeds onheilspellen der: Zaterdagavond 31 januari 1953 was sprake van "zware noordwesterstorm en gevaarlijk hoog water". De Stormvloedwaarschuwingsdienst ver zond dan ook een telegram. Maar de meeste waterschappen hadden geen abonnement, zodat ze dit bericht niet ontvingen. Het water in de Noordzee werd extreem hoog opgestuwd, precies op de kust van zuidwest-Nederland. Deze zware storm duurde ook erg lang: wel 54 uur. Op sommige plaatsen waren voorzorgsmaatre gelen genomen, zoals het plaatsen van vloed planken bijvoorbeeld langs de havens in Zierikzee en Brouwershaven. 's Nachts braken tussen half twee en en zes uur in de morgen op diverse plaatsen de dijken of het water stroomde eroverheen, zodat de dijken van binnenuit uitgehold werden en instortten. Schouwen-Duiveland veranderde in een binnen zee, met hier en daar droge stukjes: tussen Schuddebeurs en Zonnemaire bleef dankzij veel inspanningen een stuk droog, de Westhoek lag hoger en bleef droog, rond de Nieuwe Kerk en de Dikke Toren in Zierikzee was het ook droog. Velen verdronken in die rampzalige nacht! Het duurde lang eer mensen uit het ijskoude water konden worden gered terwijl de storm raasde. Vissers uit Zierikzee en Bruinisse waren zondag de eersten die hulp kwamen bieden. Berichten over de omvang van de catastrofe op Schouwen- Duiveland drongen pas op maandag door tot de rest van de wereld. Na enkele dagen kwamen de hulptroepen van alle kanten. Het verliep allemaal wat chaotisch. De bouw van Scandinavische geschenkwoningen te Nieuwerkerk (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Collectie Watersnoodramp 1953 van de gewezen gemeente Duiveland) 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 11