school bleek tijdens de watersnoodramp 1953 een uitkomst voor talloze omwonenden. Zo ook voor de familie van Piet Boot. Zelf was hij in die bange dagen niet op Schouwen- Duiveland. Boot zat in dienst en verbleef in Haarlem. "Ik stond die nacht op wacht. Ik weet nog dat m'n wachthokje wegwaaide. Zo ging het tekeer. Later hoorde ik dat m'n twee zusjes en broer thuis op de boerderij, die zondagoch tend gewoon nog hebben gemolken. Ze wisten van niets. Het water was daar nog niet. Later die ochtend wel. De familie is met melk en al naar de school vertrokken, waar ze samen met zo'n 25 anderen hebben gewacht op hulp. Er stond ook een kacheltje, dus zo slecht zaten ze daar niet. Maandagavond zijn al die mensen uit dat gebouw gehaald." Piet Boot vernam die maan dagavond pas dat het voor zijn familie in het verre Zeeland goed was afgelopen. Al het vee was echter verdronken. Overigens is de redden de school na de ramp nooit meer heropend. Een noodvoorziening in Kerkwerve diende als vervanging. Als militair werd Boot ingezet in het rampgebied. "Rijplaten naar Flakkee brengen, zand rijden op Voorne-Putten", weet hij nog. Hij mocht dan aan het watergeweld van 1953 zijn ontsnapt, tijdens de inundatie van 1944 was Boot wel erbij. Het doorsteken van de dijken door de Duitsers, bezorgde hem en tal van anderen, onbedoeld een langdurig verblijf buiten Schouwen- Duiveland. "Er stond bij ons een meter water. We moesten dus weg. Als evacué kwam ik in verschillende plaatsen terecht: Giessenburg, Maasland en Etten-Leur. Nee, ik kan niet zeggen dat ik het vervelend vond hoor. Ik was jong en behoorlijk flexibel." Na zijn diensttijd ging Boot thuis op het gemen gde bedrijf aan het werk. Al voor die tijd had hij de toenmalige Tuinbouwschool in Haamstede en de vroegere Landbouwwinterschool in Middelburg doorlopen. Begin 1957 diende zich wederom een speciaal hoofdstuk in het leven van de landbouwer aan. "Ik was destijds actief bij de EHBO van de Rode Kruis-afdeling in Zierikzee. Mede omdat ik in dienst vrachtwagen chauffeur was geweest, kwam die afdeling toen met de vraag of ik met hulpgoederen van Wenen naar het Hongaarse Budapest wilde rij den. In het kader van de Hongaarse opstand van 1956, begrijp je wel. Ja, dat wilde ik best. Ik was toen ongetrouwd, en omdat het winter was kon ik best een tijdje van de boerderij weg. Als enige van Schouwen-Duiveland ben ik toen gegaan. Een belevenis hoor. Ondanks al die berooide mensen die je zag, vond ik het toch een hele mooie tijd." Bij terugkomst ging het gewone leven voor Boot weer van start. Al van voor de ramp was hij lid van Stad en Lande en hield hij zich bezig met genealogie. In 1971 werd hij gevraagd om van uit zijn bestuursfunctie bij de Christelijke Boeren en Tuinders Bond (CBTB) zitting te nemen in het bestuur van het nieuw op te richten Landbouwmuseum in Dreischor. Een functie die hij uiteindelijk een kleine dertig jaar zou vervul len, waarvan twintig als penningmeester. Daarnaast was Boot jarenlang actief in de plaat selijke Oranjevereniging en deed hij kerkenwerk in Zierikzee. In 1984 verscheen het eerste boekje van zijn hand: Kerkwerve in oude ansichten. "Een boekje over een ander dorp zag ik daarna niet meer zit ten. Kerkwerve vond ik leuk, omdat ik zoveel mensen op die ansichten heb gekend. Maar een uitgave over de landbouwgeschiedenis, daar zag ik wel iets in." Hij ging enthousiast aan het werk. "Het eerste jaar heb ik foto's opgezocht en men sen bezocht die informatie hadden. Dat verliep prima. De mensen werkten graag mee. Het tweede en derde jaar heb ik besteed aan het schrijven. Alles met de hand, veel veranderen, je kent het wel." In 1987 was het zover. Een lijvig boekwerk verscheen in de winkel: Het platte landsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd. "Ik heb er zestienhonderd laten drukken, die allemaal zijn verkocht. Nee, een tweede druk daar begin ik niet aan. Het is goed zo." Eind jaren tachtig schreef Boot nog een boek. Dit keer samen met de onlangs overleden Ad Gast uit Brouwershaven. Het ging om deel vier in de reeks Oude Veldnamen van Schouwen- Duiveland. Boot en Gast behandelden Middenschouwen. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 13