Gezicht op het westelijke deel van de Centrum. ook de nieuwe raad een maand later zonder veel discussie ermee instemde, met alleen de stem men van Leefbaar Schouwen-Duiveland en Groen Links tegen. Met het verbale verzet van Stad en Lande werd geen rekening gehouden, voornamelijk omdat de 'urban villa's' geen thema waren geweest van het beleidsakkoord dat de drie regerende partijen, CDA, VVD en Alert!, bij de formatie van het gloednieuwe college hadden gesloten. Onnodig te zeggen dat wij onze bezwaren tegen deze randstad-achtige hoogbouw opnieuw naar voren zullen brengen op het moment dat de wijzigingsprocedure van het vigerende bestem mingsplan definitief in gang is gezet. Rampweg Het tweede hoofdonderwerp dat ons in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden, is het voornemen van de gemeente een grote camping van meer dan driehonderd (caravan)staanplaat- sen toe te staan in de tot dusver maagdelijke polder ten westen van Scharendijke tussen Nieuweweg, Lange Moermondsweg, Helleweg en Rampweg. Dit laag liggend landbouwterrein kan uniek worden genoemd, omdat het de enige plaats is waar het Platte van Schouwen direct aan de duinen grenst en wel aan die van de Zoute Haard. Het maakt deel uit van een gebied van Zierikzee (foto D. M. Schorer) dat in het kader van de Regiovisie Schouwen- West en het Streekplan Zeeland is aangewezen als compensatielocatie voor campings die om redenen van natuurontwikkeling en sanering van waardevol duingebied hun fraaie ligging in de duinen van de Westhoek moesten opgeven. Al in 2001 hadden wij de wethouder laten weten op landschappelijke gronden bezwaar te hebben tegen de bestemming van juist 'dit' agrarisch gebied voor de intensieve recreatie (zie Mededelingenblad Stad en Lande nr. 103). Wij gaven aan geen moeite te hebben met een toewijzing in het oostelijk gedeelte van hetzelfde compensatiegebied, bij de Brouwersdam ten noorden van Ellemeet. In het voorontwerp bestemmingsplan bleek het gemeentebestuur precies dat gedeelte niet in het bestemmingsplan te hebben opgenomen, en ook niet van plan te zijn hiervoor binnen afzienbare tijd alsnog een bestemmingswijziging in te dienen. Zo lijkt het wel of de wethouder wil 'verhinderen' dat dit deel van het compensatiegebied bij voorrang voor de opvang van gesaneerde of nog te sane ren kampeerbedrijven wordt bestemd, hoewel zulks wel in de uitwerking van het 'Streekplan' is voorzien. D. M. Schorer 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 15