JAARVERSLAG COMMISSIE KLEINE MONUMENTEN MOLENAARSFAMILIE DIJKMAN OP SCHOUWEN-DUIVELAND gestoord aan het feit dat de Vereniging deze voorlichting niet 'vooraf' had georganiseerd en kennelijk geen rekening had gehouden met mogelijke kritiek. Uitgelegd werd dat de Vereniging een eigen verantwoordelijkheid heeft, geen openbare instelling is en alleen verantwoor ding verschuldigd is aan de leden. Het is aan de gemeente de inwoners te zijner tijd te horen en met hun eventuele kritiek al dan niet rekening te houden. Hugo Doeleman De Commissie Kleine Monumenten bestond in 2002 uit: Hans Erbrink (voorzitter), Frans Babijn, Jan Verduijn den Boer en Peter Vleugel (adviseur). De Commissie in haar nieuwe samenstelling, kwam vanaf oktober drie maal bijeen. Twee bij eenkomsten dienden om de zaken op een rijtje te zetten, en één bijeenkomst was om foto's te maken om de fotoverzameling van Noordgouwe (Schuddebeurs) te completeren. Voorgenomen is om in 2003 te gaan werken aan de verzameling van het grondgebied van de vroegere gemeente Middenschouwen en te gaan kijken wat nog ontbreekt aan de verzameling Zierikzee. De verzamelingen van Duiveland en Westerschouwen lijken redelijk compleet. De plannen om iets met het fotomateriaal als ge heel te gaan doen, verkeren in het beginstadium. Hans Erbrink Bepaalde familienamen lijken te behoren bij bepaalde beroepen. Zo waren er op Schouwen- Duiveland veel bakkers met de naam Rotte, veel smeden met de naam Kesteloo en bestond de uit Dreischor afkomstige familie Verjaal oorspronke lijk vooral uit metselaars. De familie Dijkman heeft het gepresteerd om in heel wat dorpen op Schouwen-Duiveland en daarbuiten de molenaar te leveren. Eerste Nederlandse generatie De Schouwen-Duivelandse naam Dijkman lijkt een echte Nederlandse familienaam te zijn. Niets is echter minder waar: de familie Dijkman woont nog maar relatief kort in Nederland. Stamvader Christoph Heinrich Dieckmann werd op 4 mei 1758 geboren in Gütersloh, gelegen in de Duitse deelstaat Nordhrein-Westfalen (nabij Bielefeld) Handtekening van Christoph Heinrich Dieckmann alias Christoffei Hendrik Dijkman in Duitse kurrente gezet te Stavenisse in 1814, bij de voltrekking van zijn derde huwelijk (Zeeuws Archief) als zoon van Christian Dieckmann en Catharina Bethlems. Hij huwde voor de eerste maal in 1781 te Mindenstadt met Maria Christina Bekker. Uit dit huwelijk, door echtscheiding ontbonden, werden in Mindenstadt twee dochters geboren, die beiden jong overleden. In 1785 vestigde Christoph Heinrich Dieckmann - in de geschriften aangeduid als Christoffei 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 17