Hendrik Dijkman - zich als meesterkleermaker te Nieuwerkerk. Hij huwde in 1796 te Nieuwerkerk Catharina Achenbach (1771 -1811), afkomstig uit Elberfeld in Duitsland. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Drie kinderen overleden op zeer jonge leeftijd. Ook de twee anderen wer den niet oud: zoon Christiaan overleed in 1818 op 21-jarige leeftijd en zoon Willem overleed in 1815, tien jaar oud. Zoon Christiaan liet bij zijn overlijden een bedrag van ruim 2500 gulden na, voor die tijd al een behoorlijk bedrag. Dit duidt erop dat vader Dijkman in die tijd al bemiddeld was. Na het overlijden van zijn tweede echtgenote huwde Christoffel Hendrik Dijkman in 1814 Pieternella Hoek (1779-1854), afkomstig uit Stavenisse en weduwe van respectievelijk Andries Helmstrijd en Jan Wesdorp. Uit dit huwelijk wer den nog twee kinderen geboren: Neeltje (1815), die na zes maanden overleed, en Willem (1817), die als enige volwassen werd en voor nageslacht zou zorgen. In 1818 vestigde het gezin zich vanuit Nieuwerkerk te Ouwerkerk waar vader Dijkman molenaar werd op de in 1953 verwoes te molen aan de Molenweg (later Zwanenburgseweg), die hij in eigendom had. Christoffel Hendrik Dijkman overleed op 4 november 1826 te Ouwerkerk, 68 jaar oud. Hij was bij zijn overlijden eigenaar van een boer derij in Stavenisse en een boerderij in Sint- Maartensdijk - door zijn echtgenote ingebracht - en van de korenmolen te Ouwerkerk. Zijn wedu we, Pieternella Hoek, hertrouwde op 31 augus tus 1829 met Hendrik Capelle (1777-1844), landbouwer op de hofstede Botland aan de Oude Polderdijk te Nieuwerkerk. Molenaarsbedrijf Na het overlijden van vader Dijkman werd het molenaarsbedrijf eerst enige tijd uitgeoefend doorzijn stiefzoon Hendrik Helmstrijd (1799- 1870), in 1822 gehuwd met de Ouwerkerkse boerendochter Willemina van Oeveren. Hij ver huisde op 1 maart 1838 naar Stavenisse waar hij landbouwer werd. Op dat moment was zoon Willem Dijkman 21 jaar, getrouwd en in staat om de verantwoordelijkheid voor het molenaars bedrijf op zich te nemen. Willem Dijkman (1817-1887) huwde in 1837 met Lena Bouman (1817-1899), dochter van de vermogende Oosterlandse landbouwer en wet houder Job Bouman. Haar broer Franke Bouman zou maar liefst 41 jaar (1860-1901) burgemees ter van Nieuwerkerk zijn. Uit het huwelijk van Willem Dijkman en Lena Bouman werden dertien kinderen geboren, van wie er - voor die tijd een bijzonderheid - slechts één op jonge leeftijd overleed. In 1857 verhuisden Willem en Lena naar Nieuwerkerk waar zij de nog bestaande molen - in 1844 na een brand herbouwd - De Ouwerkerkse korenmolen aan de Molenweg (thans Zwanenburgseweg) in het begin van de vorige eeuw. De stamvader van de Nederlandse Dijkmans was een eeuw eerder molenaar op deze molen (foto uit: Joostina A. van Kooten, 'Ouwerkerk in oude ansichten') 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 18