overnamen van Govert Berman, die zijn vader Jan Berman als molenaar was opgevolgd. De ver huizing had tot gevolg dat Willem zijn lidmaat schap van de Ouwerkerkse gemeenteraad, waar in hij sinds 1853 zitting had, moest opgeven. In 1857 kocht Willem de in 1748 gebouwde molen 't Hert aan de Weelweg te Eikerzee voor zijn oudste zoon Christoffel Hendrik. Deze molen staat halverwege Eikerzee en Ellemeet, nog juist op het grondgebied van Eikerzee, pal naast de N57. Het echtpaar Dijkman - Bouman had vijf doch ters van wie er geen met een molenaar zou trou wen. Hun zeven zoons zouden allen molenaar worden. Na het overlijden van Willem Dijkman (1887), bedroeg het batig saldo van de boedel bijna 28000 gulden, voor die tijd een behoorlijk bedrag. In Nieuwerkerk heeft hij zich ook maat schappelijk verdienstelijk gemaakt, onder meer als ouderling van de Hervormde gemeente Nieuwerkerk, in de periode 1868-1882. Zeven molenaars Willems oudste zoon Christoffel Hendrik (1838- 1914), gehuwd met Cornelia Stoel, was vanaf 1857 molenaar op de molen 't Hert te Eikerzee, door vader Willem gekocht, en verhuisde in 1883 naar Middelharnis. Zijn twee dochters trouwden niet met een molenaar. Zoon Job Dijkman (1840-1902), gehuwd met Jozina Smallegange, was vanaf 1863 molenaar te Dirksland. Zijn drie zoons werkten als mole naarsknecht te Dirksland en Oud-Beijerland. Hendrik Dijkman (1841-1907), gehuwd met respectievelijk Adriana van de Velde en Jacomina Cornelia Pikaar, woonde vanaf 1857 met zijn oudste broer te Eikerzee en vestigde zich in 1867 op de molen te Scherpenisse. Deze molen was in 1887 voor de helft eigendom van vader Willem Dijkman. Hendrik woonde vanaf 1897 als koop man in groenten te Rotterdam. Zijn drie zoons zijn in Rotterdam nog enige tijd molenaar geweest. Zoon Pieter Dijkman (1844-1929), gehuwd met Leuntje Kleppe, was vanaf 1868 molenaar te Sint-Maartensdijk, waarschijnlijk op de in dat jaar gebouwde molen De Nijverheid aan de Oudelandscheweg. Hij verhuisde in 1897 naar De korenmolen van Nieuwerkerk waarop molenaar Willem Dijkman werkzaam was. Helena (van de Stolpe -) Dijkman en haar moeder Dina Cornelia. Dijkman - van de Velde staan links. De tweede persoon van rechts is de molenaar (uit: M. G. Westerhof e.a., 'Duiveland zoals het was 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 19