ANDERS BEKEKEN De geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis Frangoise van Lynden, Zwolle 2001 (ISBN 90 400 9589 2). In 2001 verschenen diverse publicaties over het Nederlandse historische binnenhuis in het kader van de Manifestatie Historisch Interieur 2001 Deze manifestatie werd georganiseerd omdat er een gebrek aan overzicht en kennis werd gecon stateerd over de in Nederland nog aanwezige waardevolle interieurs. Met diverse publicaties en tentoonstellingen is tevens geprobeerd meer aan dacht te schenken aan bijzondere interieurs, die vaak niet direct zichtbaar of soms geheel ontoe gankelijk zijn voor een groot publiek. In Zeeland werd naast een tentoonstelling ook een bijzonder boek uitgegeven over prachtige typische Zeeuwse historische interieurs. De kunsthistorici Katie Heyning, Eloy Koldeweij en Berit Sens maakten een selectie en beschreven diverse rijke interieurs van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. De beschrijvingen worden geïllustreerd door tekeningen van Frangoise van Lynden. Uit het boek blijkt dat er nog nauwelijks stijlzui vere interieurs te vinden zijn. Vaak zijn er kleine aanpassingen of verbouwingen geweest om aan de eisen van de moderne tijd te voldoen. Ook werden er voorzieningen getroffen ten aanzien van de leefbaarheid, het milieu of de brandveilig heid en dat ging dan soms ten koste van prachti ge plafonds of wandschilderingen. Desondanks is deze verscheidenheid ook juist weer de kracht van bepaalde interieurs. In het verleden werden ook onderdelen van het interieur verkocht, zoals bijvoorbeeld de achttiende-eeuwse kamerbetim mering uit het Heerenhof te Oosterland aan kas teel Duivenvoorde in Voorschoten. Delen van Zeeuwse interieurs zijn terug te vinden in musea zoals het goudleren behangsel uit de theekoepel van de Noordgouwse buitenplaats Mon Plaisir in het Rijksmuseum in Amsterdam. En in het mu seum Catharinagasthuis in Gouda is de apotheek uit de Korte Sint Janstraat in Zierikzee te bewon deren. Van oude schilderijen en tekeningen, uit oude foto's, historische boeken en archiefstuk ken, zoals boedelinventarissen kan een beeld gevormd worden van historische interieurs die inmiddels verdwenen zijn. Naast degelijke algemene informatie over inte rieurs door de eeuwen heen, met aandacht voor kleine details, worden bekende interieurs op Schouwen-Duiveland niet onbesproken gelaten, zoals onder andere het middeleeuwse gedeelte van boerderij De Hooge Hoeve in Dreischor, kasteel Haamstede, het stadhuis van Brouwershaven, het huis De Haene, het Burgerweeshuis en de winkel De Rookende Moor in Zierikzee en Huize Maja in Schuddebeurs. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 27