2002 IN HET KORT Drie andere mosselvissers uit Bruinisse, Jan de Koning, Jan Fransz. en Salomon van den Berg, die alles hadden gadegeslagen, pikten hun dorpsgenoten van de zandbank op. Deze vissers waren die dag tegelijk met hun drieën uitgeva ren om gezamenlijk te gaan "mosselen". Zij bevestigden dat de mannen op Jan van Bodegoms poonschuit, op genoemde plaats en tijd, desbetreffende Bruinisser boten onder vuur hadden genomen. Zó bedreigend was de situatie geweest, dat de eigenaars hun vaartuigen had den moeten verlaten om zich met de vlucht te "salveren". In de marge van het door secretaris Leendert van Suuren opgesteld proces-verbaal licht een onbekende persoon toe, dat De Verkeerde Hals niet behoorde tot de percelen die in 1738 aan (de Flakkeeënaar) Van Nieuwenhoven waren gegund, "soo gezeght wort". Geraadpleegde bronnen - Zeeuws Archief, Archief heerlijkheid Bruinisse, inv.nr. 36. - G. F. Sandberg, Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water (Arnhem 1978) (tweede druk). Noot 1 Het Nieuwe Veer was een Dreischors haventje, benoorden de Helleweg, nabij de grens met Bommenede. In de periode 1770-1795 werd vanhier met een beurtschip gevaren op Rotterdam. NALEZING VAN EEN JAARGANG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 12 januari College van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland vindt dat het aanzicht van Zierikzee moet worden gekoesterd. Slechts bij hoge uitzondering - zoals in het geval van het gemeentehuis - mogen er hogere gebouwen komen. 15 januari De varkensmesterij van Agri Groep Zeeland BV aan de Lange Blokweg te Zierikzee mag worden uitgebreid, vindt het provinciaal bestuur. 16 januari College van burgemeester en wethouders blijft bij plan van de bouw van twee hoge woontorens in de Zierikzeese nieuwbouwwijk Noorderpolder. 17 januari Bewoners van de Noorderpolder zetten hun strijd tegen de bouw van de woontorens voort. De Raad van State laat ruimte voor de bouw van meer broeikassen in de polder van Zonnemaire. 25 januari Stichting van twee campings, een sportterrein met slaapgelegenheid, openluchttheater en varentuin zijn volgens de Dienst Landelijk Gebied mogelijk in de omgeving van de Rampweg tus sen Renesse en Scharendijke. 7 februari Wethouder Veerhoek ziet af van het plan van de bouw van woontorens in de Noorderpolder in de kern Zierikzee, als reactie op de ondervonden weerstand. 27 februari Maximaal vijf strandpaviljoens kunnen buiten het toeristenseizoen op het strand blijven staan. 5 maart Bewoners van het buurtschap Schuddebeurs vra gen om gemeentelijk optreden tegen de varkens mesterij aan de Lange Blokweg te Zierikzee. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 29