9 maart Het nieuwe gemeentehuis van Schouwen- Duiveland wordt officieel geopend. De gemeente buigt zich over de toekomstige bestemming van het monumentale stadhuis aan de Zierikzeese Meelstraat. 18 maart Bij het Zeeuws Archief te Middelburg werd de inventarisatie voltooid van het Weeskamerarchief Zierikzee 1484-1811, het grootste archief in zijn soort van Zeeland. 4 april Door de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland wordt haar stimulerings- prijs voor geslaagde restauraties in ere hersteld. 18 april Er is een plan voor de restauratie van het uit 1871 stammende Flaesorgel in de kerk te Zonnemaire. 19 april De CDA-afdeling Schouwen-Duiveland eist maat regelen van de gemeente tegen het verregaande verval van de vroegere machinefabriek in de kern Bruinisse. 2 mei Stad en Lande is tegen de sloop van een voor malige arbeiderswoning van de Stichting Renesse aan de Kloosterweg in Burgh-Haamstede. 29 mei Bewoners van de kern Sirjansland verzetten zich tegen de aanleg van een 40 hectare groot kas- sengebied. 18 juli Het park van Slot Moermond in Renesse zal een ingrijpende verandering ondergaan, ter verho ging van de natuurwaarde. 25 juli Buitenplaats Mon Plaisir in Schuddebeurs heeft de status van rijksmonument verkregen. 30 juli De Raad van State wijst de bezwaren af van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, de Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland en de bewoners van Sirjansland, tegen uitbreiding van het kassenareaal aldaar. 28 augustus Het college streeft zoveel mogelijk naar behoud van het open landschap bij planning van nieuw bouw. 3 september Uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg maakt het mogelijk te beginnen met de verbouwing van vijf gewezen pakhuizen aan de Zierikzeese Meelstraat tot een appartemen tencomplex. 8 september De gemeente stelt een monumentenprijs in. 26 september Overleg tussen de gemeente, de Zorgkoepel Arcus en de Woningbouwcorporatie Zeeuwland over een convenant 'stedelijke vernieuwing'. 2 oktober De gewezen arbeiderswoning van de Stichting Renesse aan de Kloosterweg zal toch worden gesloopt. 18 oktober Verwezenlijking van een zoetwaterbekken in Schouwen-West is nog onzeker. 9 november De Nederlandse Kastelenstichting - organisatrice van een symposium te Renesse - constateert dat naleving van regels voor brandbeveiliging en goede arbeidsomstandigheden het karakter van kasteel en historisch landhuis aantast. 22 november Aan de zuidkant van de kern Zonnemaire wordt grond bouwrijp gemaakt voor de stichting van een nieuwe woonwijk. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 30