NIEUWE LEDEN 27 november Het aantal boerenbedrijven is in de provincie met ruim 20% verminderd, zoals blijkt uit de gege vens van het Centraal Bureau voor Statistiek. 29 november Binnen de gemeenteraad heerst onduidelijkheid over de grens van de Zierikzeese Centrumschil. 5 december Het Krekenproject moet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, vindt de meerderheid van de raadsfracties. 6 december Wethouder Van der Wouden pleit voor behoud van de historische waterput nabij de Nobelpoort in Zierikzee. 7 december Inwoners van Schuddebeurs zijn tegen de plan nen voor de status 'beschermd dorpsgezicht' voor het buurtschap. 14 december Stad en Lande verwerpt de kritiek van de inwo ners van Schuddebeurs op de ingediende aan vraag ter verkrijging van de status 'beschermd dorpsgezicht'. 17 december De gemeentelijke monumentencommissie vindt verwerving status 'beschermd dorpsgezicht' wenselijk voor Schuddebeurs. De heer W. L. Boone, Bachrode 26, 2717 AN Zoetermeer. Mevrouw A. van Dijke - van de Vaate, Kloosterweg 40, 4317 NH Noordgouwe. De heer H. Goudswaard, Statenlaan 64, 4336 CK Middelburg. De heer B. van der Graaf, Weeldeweg 71, 4328 NB Burgh-Haamstede. De heer J. J. Kwaak, Heesterlustweg 3, 4317 ND Schuddebeurs. De heer P. J. van de Kasteele, Heereweg 1, 4317 AJ Noordgouwe. De heer W. J. Kooman, Kloosterweg 4, 4317 AL Noordgouwe. De heer B. Lagendijk, Poststraat 53, 4301 AB Zierikzee. De heer drs. J. P. J. Lokker, Willem de Zwijgerlaan 30, 3761 CR Soest. Familie M. J. J. Sinke, Zeerust 2, 4317 MN Noordgouwe. Mevrouw A. Vedder - van Hoofstad, Godetia 2, 3317 HK Dordrecht 27

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 31