Actie Men ging voortvarend te werk, al op 14 maart 1953 arriveerde het stoomschip Virgo van de maatschappij FAA (Finska Angfartygs Aktiebolag) in de Rotterdamse haven, met aan boord een bouwpakket van een houten huis, bestemd voor het getroffen gebied. Maar het was nog veel te vroeg voor plaatsing en ging daarom eerst in opslag in de haven. Het aanbod van de prefabwoning kwam binnen via bemiddeling van het expeditiebedrijf Otto Faber uit Amsterdam. Tussen Faber en Eklöf waren er handelscontacten. De firma Faber op zijn beurt had zich tot de gemeente Amsterdam gewend. Natuurlijk schreef de burgemeester van Dreischor, A. H. Vermeulen aan "de heren burge meester en wethouders van Amsterdam" terug, dat Dreischor heel graag het geschenk wilde aanvaarden. Als bouwplaats had men het terrein van het voormalig slot Windenburg op het oog. Dit perceel was op dat moment onbebouwd en daarom heel geschikt. De raming van de kosten voor de fundering werd berekend op 4000 gul den, voor de wc en riolering 700 gulden en voor een schuurtje nog 900 gulden. De plaatsingskos ten waren voor rekening van de gemeente Amsterdam. Dreischor moest zelf een aannemer zoeken. Dat was niet moeilijk, op het hele eiland kwamen de wederopbouwactiviteiten op gang en aannemers uit het hele land kwamen in het rampgebied werken. Het bouwbedrijf 'Schutte en Ooihorst' uit Ambt-Delden (Overijssel) was op dat moment bezig met de bouw van acht duplexwoningen in Dreischor. Zij schreef in voor bijna 12350 gulden, waarbij inbegrepen een som van ruim 1490 gulden extra kosten voor de huisvesting van de arbeidskrachten die allen van buiten de rampgebieden werden aangetrokken. Schiet het al op? Het was inmiddels februari 1954 en het begon allemaal wat lang te duren, volgens AEB en de gemeente Amsterdam. Zij vroegen hoe het met de bouw stond. Vermeulen antwoordde dat hij het betreurde dat het huis waaraan zo dringend behoefte was niet sneller gebouwd kon worden. Dat het zo lang duurde, zal te maken hebben gehad met het feit dat de grond nog niet droog genoeg was. Of bestond 'bureaucratie' toen ook al? In april arriveerde het bouwpakket in het haventje van Beldert. Begin mei was men volop bezig met de opbouw van de geschenkwoning. Echter niet op het terrein van Windenburg, maar aan de Stoofweg. Hoe men tot dit besluit is gekomen is onduidelijk, maar het lijkt erop dat men intussen had bedacht om op die plaats de De Finse woning in 2002 (foto auteur) 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 8