ambtswoning voor de burgemeester te bouwen. De firma Eklöf toonde voortdurend belangstel ling voor de vorderingen. Zij vroeg om foto's van de bouw, voor het personeelsblad. Op 10 mei werd al aan de wens voldaan door een zestal afdrukjes te zenden, met daarbij de mededeling dat er meer zouden volgen als het huis klaar was. Op 25 juni 1954 bracht een afgevaardigde van de gemeente Amsterdam een bezoek aan Schouwen-Duiveland en bekeek de vorderingen. Alleen het schilderwerk moest nog worden uit gevoerd. Als het huis zal worden bewoond, wil hij graag onmiddellijk foto's en een verslag heb ben. Eind juli is de woning betrokken door het gezin van gemeentewerkman L. C. van der Linde, bestaande uit drie personen. Hun woning aan het Papenblok (zijstraatje van de Welleweg) was totaal verwoest. Het grootste deel van de tussen liggende tijd woonden ze in het vroegere gast huis van Dreischor. Vol spanning hielden ze de bouw van hun nieuwe huis in de gaten vanuit hun tijdelijke woning. Toen het er stond, waren ze verrukt over hun 'paleisje'. De aquarel hebben ze echter nooit onder ogen gekregen. Op 24 juli ontvingen ze bezoek van Jacob Dels, de verte genwoordiger van Faber en hij schreef een ver slag over de toestand op het eiland en over het huis. Het kreeg een prominente plaats in het eerstvolgende magazine van AEB. Dankbaarheid Om de dankbaarheid te laten blijken stuurde de gemeente Dreischor een Delftsblauw bord, met daarop het gemeentewapen en de Zweedse ver taling van de tekst: "Dreischor dankt iedereen voor hulp watersnood 1 februari 1953". Het bord is spoorloos, maar de Finse woning in Dreischor staat er nog en wordt nog steeds met plezier bewoond. Aan de achterzijde is het uitge bouwd, maar de voor- en zijkant lijken nog heel oorspronkelijk. Hoe bijzonder is het pand Stoofweg 4 in Dreischor? Zeg maar gewoon: uniek in Nederland! Betty Blikman - Ruiterkamp Geraadpleegde bronnen - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), Archief gemeente Dreischor, notulen gemeen teraad 1947-1960. - GASD, Archief gemeente Dreischor, doos 44 (map Finse woning). - Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis, archief (overzicht hulpverlening). - Firmatidning for August Eklof Aktiebolag (per soneelsblad), september 1954, pag. 6-8. - Artikelen uit nummers van het streekblad Borgabladet, verschenen tussen 2 februari en 1 april 1953. Met "tack för hjalpen" aan mevrouw Benita Dubelaar - Bjork uit Nieuwerkerk, Björn Hamström uit Emsalö en Sune Portin, hoofdre dacteur van Borgabladet. Eveneens dank aan mevrouw H. van der Linde uit Rijswijk, voor de verstrekte inlichtingen. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2003 | | pagina 9