GENEALOGISCH ONDERZOEK NAAR SCHOUWEN-DUIVELANDSE FAMILIES Noten 1 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden, inv.nr. 4708 (1 april 1678). 2 Kwartierstaten boek IV (1982) van de Genealogische Vereniging Prometheus, pag. 63, kwartierstaat Heemskerk nr. 2860. 3 Winkler Prins, Geschiedenis der Nederlanden, deel 1 ('De Karolingische Periode'), pag. 114. 4 H. van Bavel en O. Praem, deel 10 inventaris reeks Rijksarchief in Noord-Brabant (inlei ding). 5 S. J. Fockema Andreae, Studiën over water schapsgeschiedenis, III 'De Grote of Zuid- Hollandse Waard' (1950). 6 M. K .E. Gottschalk, Stormvloeden en rivier overstromingen in Nederland l-IV (1975). 7 Grote Historische Atlas van Nederland IV 'Zuid-Nederland', pag. 33. 8 A. K. Vink, 'De Abdij van Berne', in: Gens Nostra 1964, pag. 265. 9 Zeeuws Archief (ZA), archief Rekenkamer van Zeeland, inv.nr. 27541 (Ouwerkerk, 5de blok en 19de blok). 10 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27261 (Ouwerkerk, 17de en 18de blok). 11 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27491 (Ouwerkerk, 13de blok). 12 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27311 (Ouwerkerk, 5de blok). 13 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27261 (Ouwerkerk, 1ste en 18de blok). 14 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27151 (Ouwerkerk, 1ste en 2de blok). 15 ZA, Rekenkamer, inv.nr. 27141 (Ouwerkerk, 1ste blok). 16 Centraal Bureau voor Genealogie, Collectie Musschart. Inleider mr. André Flikweert uit Middelburg begon zijn voordracht met de mededeling dat hij weliswaar werd geboren in het Goese ziekenhuis maar getogen Duivelander is, zoon van een Nieuwerkerkse fruitteler. De helft van zijn 35-jari- ge leven is hij al lid van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Zijn directe voorouderlijke kwartieren zijn praktisch geheel Duivelands. Vele leden van families waaraan hij verwant is, zijn dan ook omgekomen tijdens de watersnoodramp van 1953. Het feit dat een groot aantal familieleden - onder wie directe voorouders - was verdronken, speelde een voor name rol bij het ontstaan van de behoefte aan informatie over historische familieverbanden. Flikweert vertelt dat tussen Schouwen en Duiveland minder verkeer was dan tussen Duiveland en Tholen, terwijl de uitwisselingen met Goeree-Overflakkee nog minder vaak plaats vonden. De familie Riedijk van zijn echtgenote was een uitzondering: zij kwam uit Dreischor en vestigde zich op Flakkee. In Dreischor en Zonnemaire woonden wel een paar families van Flakkee. Hij heeft ontdekt dat vanuit Zierikzee in het verleden weinig personen naar de omringen de dorpen verhuisden. Hij verwees naar het Zeeuws Archief en het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland waar een aanzienlijke hoeveelheid archiefmateriaal over de vroegere bewoners van het voormalige eiland wordt bewaard. Er is nog grote hoeveelheid papieren erfgoed, maar dat neemt niet weg dat ook al heel wat verloren is gegaan. Navrante voorbeelden zijn doop-, trouw- en begraafboe- ken van de "gereformeerde" hervormde) gemeenten van Zierikzee, Ouwerkerk, Serooskerke, Noordwelle en Renesse, die bij het bombardement van Middelburg in 1940 ver brandden. Boeiende bronnen voor onderzoek zijn voor de genealoog de notariële en rechterlijke 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 11