Gezicht op Nieuwerkerk vanuit het zuiden omstreeks 1920 (Zeeuws Archief, Zelandia lllustrata, topografisch-historische atlas van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen) archieven. Het omvangrijke weeskamerarchief van Zierikzee - waarvan de inventaris door archi varis Den Haan kort geleden werd voltooid - vormt een hele belangrijke bron. De veldboeken in het archief van het Waterschap Schouwen- Duiveland komen zeer te pas bij het onderzoek naar de geschiedenis van het onroerend goed ten plattenlande. Notabele boerenfamilies woonden voornamelijk in de Westhoek, Noordgouwe en Zonnemaire. Zij droegen namen als Van den Bout, Bolle, De Bruyne, Hocke, Hoogenboom, De Kater, Moolenburgh, Schalkwijk en Vis. Tussen boeren en arbeiders waren in Dreischor, Zonnemaire en Brouwershaven grote standsver schillen merkbaar. In Nieuwerkerk, Oosterland, Kerkwerve en Serooskerke was dit in mindere mate het geval. Op de minder goede grond van het midden van Schouwen kwamen veel kleine melkveeboeren voor. Opvallend is het dat juist in deze omgeving later betrekkelijk weinig socialis ten en liberalen te vinden waren, maar vooral gereformeerden en christelijke gereformeerden. Ook in Duiveland hadden de afgescheiden kerken relatief veel aanhang. In sommige families kwamen bepaalde beroepen veelvuldig voor: de families Bolijn en Flikweert leverden meerdere drogers van meekrap, de Capelles waren vaak timmerman van beroep, de Everwijns wagenmakers, de Kesteloo's smeden, de Lodewijks kuipers, de Van Rhees molenaars, de Verjaals metselaars, terwijl onder de Rotte's aardig wat bakkers konden worden geteld. Flikweert verteld vervolgens een en ander over de familiegeschiedenissen Van Farowé, Van Graafeiland, Sneevliet (waartoe behoorde de internationaal bekende, in 1942 gefusilleerde communistenvoorman Henk Sneevliet), Van de Stolpe en De Vlieger De spreker wijst erop dat de familie Flikweert een typisch Nieuwerkerkse naam heeft, maar oor spronkelijk uit de buurt van de Duitse havenstad Hamburg afkomstig is. Pas in 1836 kwamen leden van dit geslacht in Nieuwerkerk terecht. In haar Hamburgse periode was de familie gere formeerd hervormd). Te Nieuwerkerk waren verschillende familieleden leidende figuren bij de Afscheiding. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 12