JAARVERSLAG COMMISSIE PLANOLOGIE kerke' de Grote Kerk, waar de kinderen 20 graag vanaf glijden. In 2003 waren er de speciale Watersnoodtours en het liep storm. Vooral jon geren waren zeer onder de indruk, de meesten wisten ervoor niet hoe verschrikkelijk de ramp van 1953 is geweest. Het maakte veel emoties los. De ramp is voor altijd verweven met de geschiedenis van dit eiland en van Zuidwest- Nederland." "We gidsen ook veel mensen van het eiland. Die vinden het net zo goed interessant om allerlei wetenswaardigheden te horen. De Dikke Toren behoort in Zierikzee tot de favorieten, maar na 272 treden heb ik niet veel adem meer over, om nog een leuk verhaal te vertellen. Tien jaar gele den heb ik een groep hofdames van de koningin mogen rondleiden. Ze waren in Bruinisse om te golfen. Rond de herdenkingen van de waters nood bij Ouwerkerk kwam ik weer een van die hofdames tegen en ze herkende me nog. Dat zijn hele leuke momenten. Zelf had ik de geschiedenis van de stad Veere als afstudeerproject. Ook een prachtig stadje met een rijke historie. Daar heb ik nog steeds veel aan, als ik provinciaal op pad ben. In mijn vrije tijd wandel ik veel en graag. Samen met mijn man heb ik een route voor een lange afstandspad rond de Oosterschelde uitge zet. We hebben praktische zaken aangebracht, zoals de rood/gele routepaaltjes. Het Bureau Toerisme Zeeland heeft vervolgens de teksten voor het boekje 'Wandelen rondom de Oosterschelde' aangeleverd. De gehele tocht is 200 kilometer lang, maar je kunt ook delen ervan lopen. Informatie erover is te vinden op de web site www.nivon.nl en zeker de moeite waard om kennis van te nemen, want het is een prachtige wandelroute." Anja Romijn - de Raat Van de Commissie Planologie maakten in 2003 deel uit: P. P. H. Alkemade, L. Becu, M. H. Cohen Stuart, H. L. Hillebrand, D. M. Schorer (voorzit ter), C. J. Slager en H. van der Tuin. De werkzaamheden van de Commissie beperkten zich in 2003 hoofdzakelijk tot het voeren van oppositie tegen het plan van de gemeente Schouwen-Duiveland langs Helleweg en Rampweg in de kernen Noordwelle en Renesse, een zeer groot kampeerterrein met een maxi mum capaciteit van 333 caravanstaanplaatsen toe te staan. Behalve naar het desastreuze effect op het plaatselijk nog onaangetaste open agrarische landschap gaan onze bezwaren ook uit naar het feit dat dit kampeerterrein vlak langs de Rampweg komt te liggen en daarmee op nog geen 100 m van de Zoute Haard. Betreffend natuurterrein is op zijn beurt weer verbonden met een smalle, doch vrij hoge duinreep. Ook in ons vorige jaarverslag (zie Mededelingen blad Stad en Lande nr. 106) vindt u hierover het nodige. Dit jaar ging de bestemmingsplanprocedure verder en werd de zaak door Gedeputeerde Staten (GS) behandeld namens de Provincie. Zoals te verwachten was, wezen GS onze bedenkingen van de hand en zagen wij ons genoodzaakt tegen hun afwijzing in beroep te gaan bij de Raad van State. Wel kregen wij uit mondelinge contacten de stellige indruk dat GS in hun nieuwe samenstelling terzake een ander oordeel zouden hebben gehad dan hun voor gangers, maar helaas niet meer van de door die bewindslieden uitgezette lijn konden of wilden afwijken. Onze hoop is nu gevestigd op de uit spraak van het hoogste rechtscollege in Den Haag. D. M. Schorer 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 15