AFBRAAK MONUMENTAAL BOERENWOONHUIS IN SCHARENDIJKE Onlangs is een van de eilandelijke voorbeelden van het woonhuis van een keuterij of 'hoefje' afgebroken. Het betrof een soort woning waar van er vele op het grondgebied van het vroegere Middenschouwen moeten hebben gestaan. Dit in oorsprong eind achttiende- of vroeg negentien- de-eeuwse boerenhuis met inpandige schuur aan het Baken in Scharendijke, heeft ten gevolge van ondermijnende bouwtechnische ingrepen enige jaren leeggestaan. Heeft het al die tijd op de slo pershamer gewacht of is er sprake geweest van een mislukt reddingsplan? Het valt te betreuren dat zoiets kan plaatsvinden met een plaatselijk zeldzaam historisch object, op een opvallende locatie in een voormalige gemeente zo arm aan gebouwen met een geschiedenis van meer dan een eeuw. Het woonhuis in 1989 (foto Commissie Kleine Monumenten; reeds afgebeeld in het februari-nummer van 1999) Het woonhuis in 1999 (foto Commissie Kleine Monumenten; reeds afgebeeld in het februari-nummer van genoemd jaar) De plaats waar het woonhuis heeft gestaan in 2004 (foto redactie) 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 18