S/TL'AT/L OOSTS/YML-WSL h-'O/X S£cr/£,yo 8/5. Behoort bij akte van privaatrechtelijke \V" vergunning 'döJ- Partij ter ene zijde, Partij ter anderèAsiJde De Directeur-Generaal van de Rijksgebouwendienst, loco DG /'OO.QOQOU KiT 5c iaa. c>8.5 OO Situatieschets van de kom van Schuddebeurs uit 1953, waarop is aangeven waar de woningen en bijbehorende garages zouden worden gebouwd (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, archief gemeente Noordgouwe). arriveerden de geprefabriceerde huizen in Schuddebeurs. Opslagruimtewas in die tijd 'een schaars goed', daarom werden de bouwpakket ten in de openlucht bewaard. De dijk was inmid dels al afgegraven door aannemer Van den Dries, want op het hele eiland zat men te springen om grond. Daarom kregen de pakketten een plaatsje op het bouwterrein. Men zou dus spoedig kun nen beginnen aan de opbouw. Maar in septem ber kwam er een kink in de kabel. Breas, de laag ste inschrijver (32.400 gulden), kreeg op 21 juli bericht dat de bouw van de Oostenrijkse huizen niet kon doorgaan, aangezien het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting de noodzake lijke bijdrage niet kon verlenen. Bovendien wen ste de Dienst Landbouwherstel geen gebruik te maken van deze woningen. De bouw werd door hen overgedragen aan het Ministerie van Land bouw en Visserij. Deze instantie stelde echter prijs op het blijvend eigendom van de panden en dat veranderde de zaak. Er volgden enige maan den van gesteggel tussen de diverse instanties en al die tijd lagen de bouwpakketten in de open lucht. In de raadsvergadering van 11 september 1953 werd hierover de opmerking geplaatst dat het liggende materiaal beter beschermd moest worden tegen de regen. Prompt werd plastic eroverheen gelegd. Het duurde nog even, maar in het voorjaar van 1954 vond dan toch de opbouw van de woningen plaats. Het werk werd uitgevoerd onder supervisie van bouwkundige ambtenaar D. E. Berkhuysen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De aanneemsom bedroeg 20.000 gulden.7 Het zijn prachtige huizen, ruim en comfortabel voor die tijd. Ze steken positief af bij de andere geschenkwoningen en dat zal menige jaloerse blik hebben opgeleverd. Ze bevatten elk een fijne woonkeuken, een ruime kamer, drie slaapkamers, een douche en een toilet. De balkons geven een speciaal cachet aan de huizen, net als de mooie voordeuren. Elk huis werd voorzien van een schuurtje, compleet met kolenhok, zoals normaal was in die tijd. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 20