naamd. In die jaren beschikte het CBT over gelden, bijeengebracht door de aangesloten veilingen, waarmee onder andere aan exporteurs hulp kon worden verleend als zich een mogelijk heid voordeed op ruilbasis groente of fruit te exporteren. Toen Tenzaco kans zag om in Oostenrijk een grote hoeveelheid witte kool te plaatsen en aan een compensatietransactie werk te, heeft zij het CBT gevraagd om een prijs- en/of kredietgarantie voor het benodigde kwantum kool. Het CBT is daarop ingegaan, omdat witte kool - basis voor het geliefde Sauerkraut - in nor male jaren veel kilo's opbracht en nogal eens gevaar liep om doorgedraaid te worden. Als dit het geval was vergoedde het CBT aan de telers een prijs per kilo. In droge jaren kon de prijs echter buitensporig oplopen. Toen de transactie tenslotte doorging, de kool geëxporteerd was8 en de Oostenrijkers uiteindelijk het ruilobject, in de vorm van tien bouwpakketten voor woningen, hadden geleverd, was op de Nederlandse huizen markt echter de allerergste naoorlogse schaarste afgenomen. Niemand wilde meer houten huizen kopen en Tenzaco bleef ermee zitten. Om de voor hen zo belangrijke handelspartner te redden en uit de acute problemen te helpen, heeft het CBT tenslotte het krediet ten bedrage van 100.000 gulden aan Tenzaco kwijtgescholden in ruil voor de bouwpakketten. Maar ook het CBT wist niet wat ermee te doen. Op 1 februari 1953 lagen ze nog steeds in opslag. Toen na de watersnood bleek hoe zwaar Zuidwest-Nederland was getroffen, werd de bestemming alsnog snel bepaald. In het getroffen gebied kwamen ze meer dan goed van pas. We kunnen dus de con clusie trekken dat de huizen geruild zijn voor witte kool. Het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is, dat ze zo snel geleverd werden, is simpel. Ze waren 'uit voorraad leverbaar'. Het royale formaat is toeval. Waarom heeft men de woningen juist in Schuddebeurs gezet? Omdat dit een van de weinige droog gebleven plaatsen was waar kon worden gebouwd. Gezicht op de Oostenrijkse woningen aan de kant van de Kleine Weel (foto Lammert Blikman te Zierikzee) 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 22