Ze staan er nog Behalve in Schuddebeurs zijn ook twee Oostenrijkse woningen geplaatst in Klundert, Raamsdonksveer en Dubbeldam. Sint Philipsland en in 's-Gravendeel kregen er elk een®. De huizen in Schuddebeurs zijn echter het mooiste type: met balkon. Dat ze ooit geruild zijn voor witte kool, is niet eraan af te zien. Daarom is het mis schien aardig om de huizen van een naam te voorzien die aan hun herkomst refereert, waar voor ik graag enkele voorbeelden geef: Koolhuis, Koolhof (een oude benaming voor moestuin), 't Kooltje, Brassica austria (Oostenrijkse Kool), of Het Ruilobject. Maar natuurlijk gaat er niets boven een naam die ontsproten is aan het brein van een bewoner!'0 Betty Blikman - Ruiterkamp Ik ben veel dank verschuldigd aan diverse perso nen die mondelinge inlichtingen gaven, onder wie de dames T. H. Geluk en J. J. van Vossen - Hogerheide, en de heren J. M. Geluk, H. van der Tuin en H. Spijkerman. Belangrijke schriftelijke mededelingen werden gegeven door de heer dr. W. H. Kemmers te Naaldwijk en mevrouw Janny Lock uit Raamsdonksveer. Laatstgenoemde heeft voor mij uitgezocht in welke plaatsen de overige Oostenrijkse geschenkwoningen zijn terecht gekomen. Noten 1 Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Franse geschenkwoning ook in Schuddebeurs zou worden geplaatst. Later is men daarop teruggekomen en is deze in Kerkwerve aan de Kerkweg geplaatst. Zie artikel 'Je me plais' in: Provinciale Zeeuwse Courant 7 januari 2003. 2 De twee bouwpakketten waren opgeslagen bij bouw- en timmerbedrijf G. H. Kuiper, Van Ostadestraat 148 te Amsterdam. 3 Grappig detail: de notitie over dit telefoontje werd met potlood geschreven op de achterkant van een 'Quartieranweisung' (inkwartieringsbiljet), een papier uit de Tweede Wereldoorlog. 4 Deze kosten bedroegen ruim 1290 gulden. 5 De raadsvergadering werd bijgewoond door: L. J. van Gastel, A. M. Geluk, L. M. Janse, J. Rijnberg, N. J. Viergever en A. C. Visser. Raadslid W. Adriaanse was afwezig. 6 Van der Zande's honorarium bedroeg 5 gulden. 7 Op het resterende gedeelte van de afgegraven dijk verbouwde Geluk aardappels, totdat op die plaats ook woningen werden geplaatst. 8 Waarschijnlijk betrof het ongeveer 500.000 kilo witte kool. De juiste hoeveelheid is helaas niet meer te achterhalen. 9 De 800 Oostenrijkse woningen die na de oor log aangekocht werden door de Nederlandse regering, staan verspreid over Nederland. De dichtstbijzijnde zijn te vinden in Middelburg op De Hoge Wei in de wijk Klarenbeek, zeven in getal. 10 In die tijd was het Kadaster een dienstonder deel van de Belastingdienst. Beide instanties kregen een woning in gebruik. Nummer 18 werd betrokken door de belastinginspecteur C. B. Brouwer, die in 1960 door beroepsge- noot E. Statema werd opgevolgd. De eerste bewoner van nummer 16 was ir. W. J J. van Lent met zijn gezin. Hij had een leidinggeven de functie bij het Kadaster. Latere bewoners zijn de families Muller en Roelofsen geweest. Bronnen - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD), archief gemeente Noordgouwe (AGN), notulen van vergaderingen van de gemeenteraad van Noordgouwe 1953-1956. - GASD, AGN, dozen met classificatienr. 1.778.534 (stukken betreffende bouw en toewijzing van twee Oostenrijkse woningen te Schuddebeurs). - GASD, Archief Centrale Dienst Noord-Zeeland. (Brouwershaven, Zonnemaire, Noordgouwe, Dreischor), diverse inv.nrs. - GASD, Jaarverslag 1953-1954 Herverkaveling Zeeland, Bibliotheek nr. 3416 blz. 63 - Jan Moekotte, 'De Hoge Wei, een bijzonder buurtje in Middelburg', in: De Wefe gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren jrg. 2000 nr. 3 pag. 28-30. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 23