m JAARVERSLAG COMMISSIE MEDEDELINGENBLAD Afscheid werd genomen van Frans Beekman, die vanaf 1981, de zesde jaargang, lid van de redac tiecommissie is geweest. De commissie bedankt hem voor zijn inzet al die jaren, niet alleen als redacteur, maar ook als auteur. Tot de commissie trad Liesbeth van der Doe - van der Geest uit Zierikzee toe. Zij heeft het secretariaat overgeno men van Huib Uil, die vanaf de eerste jaargang (1976) secretaris is geweest. De Kroniek-2003 werd ook dit jaar weer gedrukt bij De Vries Communicatie te Zierikzee. De verkoopprijs voor leden werd vastgesteld op 15 euro en voor niet-leden op 20 euro. Zoals gebruikelijk werd een belangrijk deel van de opla ge afgezet via de boekhandel. De belangstelling voor het themanummer bleek erg groot: eind december was de Kroniek zelfs uitverkocht*. Commissie Jaarboek van de Kroniek-2003 is inmiddels een herdruk beschikbaar waarover u op pag. 24 meer infor matie kunt vinden De Commissie Mededelingenblad bestond in 2003 uit de volgende leden: Anja Romijn - de Raat, Carolien de Vrieze, Henk Dalebout, Sander den Haan (eindredactie), Jan Simmelink en Jan Verduijn den Boer. Na ruim vier jaar lidmaatschap verliet Henk Dalebout de Commissie in november. Carolien de Vrieze vertrok eind december, na maar liefst negen jaar lid te zijn geweest. In dit jaar verschenen de nummers 106 tot met 108. Opgenomen zijn bijdragen over: een uit Finland afkomstige houten woning in Dreischor (door Betty Blikman - Ruiterkamp te Zierikzee), het molenaarsgeslacht Dijkman (door mr. André Flikweert te Middelburg), een reisje van vier inwoners van Zierikzee door het buitenland en de Republiek (door G. G. Trimpe Burger - Mekking te Oostkapelle), een bunkerrestant in Nieuw- Haamstede (door Frans Beekman te Den Haag), de geschiedenis van de Franse School te Zierikzee (door dr. Tine Visser te Middelburg), vermeende belastingfraude door molenaars van de Zierikzeese molen 't Hert in 1820 (door Den Haan), de twee twintigste-eeuwse ziekenhuizen op Schouwen-Duiveland (door Rinus van Langeraad KAzn. te Hoofddorp) en winterse ont spanning op de Rêêtjes in Renesse (door Wim de Vrieze te Burgh-Haamstede). De gebruikelijke rubrieken 'Praet', 'Wie is dat noe?', 'In het kort' (jaaroverzicht), 'Gesignaleerd' en 'Uut de pepieren' (in de nummers 106 en 107) verschenen ook in 2003. Deze werden verzorgd door achtereenvolgens De Vrieze, drs. Liesbeth van der Doe - van der Geest te Zierikzee/Den Haan, Verduijn den Boer, Van der Doe en Den Haan. De in Nieuwerkerk woonach tige kunstenares Saskia Eggink - du Burck illu streerde beide afleveringen van 'Uut de pepie ren', die verhalen bevatten over vijandelijkheid in 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 25