MUZIEK UIT DE TIJD VAN DE WONDERDOKTER zestiende-eeuws Haamstede en op de Grevelingen in de achttiende eeuw. Bij het verzendklaar maken van het blad waren betrokken Carolien de Vrieze, Giel en Mieke Overbeekete Burgh-Haamstede, en de bestuurs leden Cor van der Linde en Joop van Loo. Voor de bezorging in diverse kernen op Schouwen- Duiveland hebben zich sterk gemaakt voor de Vereniging, behalveVerduijn den Boeren Hugo Doeleman, ook de bestuursleden Rien Hillebrand en Peter Vleugel. In december hechtte het dagelijks bestuur van de Vereniging goedkeuring aan het voorstel van de Commissie Mededelingenblad tot wijziging van naam en kleur van het Mededelingenblad Stad en Lande. In het veertigste jaar waarin het blad als 'mededelingenblad' aan de leden is gepresenteerd, is dit inhoudelijk en uiterlijk dusdanig veranderd dat een naam 'die de lading dekt' nodig lijkt. Een minder 'huishoudelijke' titel zou het blad aantrekkelijker kunnen maken voor niet-leden. Wanneer ook het algemeen bestuur instemt zal in 2004 nummer 109 verschijnen onder de naam Stad en Lande. Historische bijdra gen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-DuivelandBij een nieuwe naam hoort ook een verandering van het kaft, die daarom voortaan indigoblauw zal zijn. De drukker van de periodiek. De Vries Communicatie Centrum te Zierikzee, is bereid de geplande veranderingen kosteloos te zullen doorvoeren. Sander den Haan Ter gelegenheid van de uitvoeringen van het nieuwe openluchtspel 'De Wonderdokter' geeft de organist Mar van der Veer op vrijdag 18 juni een speciaal concert op het orgel van de Nieuwe Kerk te Zierikzee, met als thema 'Muziek uit de tijd van de Wonderdokter'. Mar van der Veer is ook de componist van de muziek bij het nieuwe openluchtspektakel. Het verhaal van de wonderlijke dokter van Brouwershaven speelt zich af in het jaar 1764. Het was de tijd dat het wonderkind Mozart met zijn vader en zusje door Europa trok en werd voorgesteld aan de toen regerende vorsten. In 1765 bezocht de familie Mozart Nederland. In Zierikzee was in die tijd (1760-1763) Willem Lootens organist in de voormalige Grote Kerk, later ging hij naar Middelburg. Van zijn hand is het boekje Beschryving van het oude en nieuwe De Brouwershavense 'wonderdokter' Abraham Magaris alias Johan Cato Kamerling in 1792 (Zeeuws Archief, Zelandia lllustrata, topografisch-historische atlas van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (kopergravure van J. L. Claessens naar een schilderij van P. Dam)) 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 26