2003 IN HET KORT NALEZING VAN EEN JAARGANG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 januari De Rabobank wil voor vóór 1 juli een concreet plan voor de vestiging van een kantoor op het te verwezenlijken handelspark aan de Julianastraat in de kern Zierikzee. Het plan van de bouw van een kantoor in de Zierikzeese Groene Schil is van de baan. 11 januari De gemeente Schouwen-Duiveland wil nieuw bouw in de Groene Schil in Zierikzee zoveel mogelijk aan banden leggen en strenge eisen aan hoogte en architectuur stellen. 22 januari De Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland en de Stichting Schoon Genoeg ver zetten zich tegen het aanleggen van een kam peerterrein in het polderlandschap aan de Rampweg in de kern Renesse, uit vrees voor aantasting van het gezicht en de flora en fauna daar. 27 januari De Dienst Landelijk Gebied wil verwijdering van de Weldamseweg in de kern Zierikzee doorvoe ren, ondanks tegenstand van bewoners van de wijk Poortambacht. 4 februari De gemeente wil de Nieuwe Haven in Zierikzee omvormen tot een boulevard: eenrichtingsver keer, minder parkeerplaatsen en meer mogelijk heden voor flaneurs en fietsers. 19 februari Beeldend kunstenaar Jan van Munster, sinds 1996 gevestigd op het complex Plus Min aan de Rampweg in Renesse, maakt bekend dat de Stichting Plus Min haar opstallen te koop aan biedt. De aanleg van een kampeerterrein heeft het bestuur tot dit besluit genoodzaakt. 10 mei Er wordt tóch hoogbouw in de Zierikzeese Noorderpolder gepland: appartementencom plexen met vijf bouwlagen. De Vereniging Noorderpolder i.o. is teleurgesteld. 2 juni Bestuursleden en donateurs van de Nederlandse Kastelenstichting bezoeken Schuddebeurs. In Hostellerie Schuddebeurs houdt Sander den Haan, archivaris bij het Zeeuws Archief, een voor dracht over de geschiedenis van Noordgouwe als buitenplaatsengebied. Cultuurhistorisch gids Betty Blikman - Ruiterkamp en hij leiden vervol gens het gezelschap rond door het groene gehucht, onder meer over de particuliere terrei nen van Mon Plaisiren Rustenburg. 24 juni De provincie Zeeland en de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen krijgen ruim 2,1 mil joen euro Europese subsidie voor het project Maritiem Erfgoed. De Stichting Museumhaven Zierikzee kan daardoor enkele plannen ten uit voer gaan brengen. 9 juli De Dorpsraad van Sirjansland voelt zich bedrogen naar aanleiding van het uitblijven van de destijds door wethouder Veerhoek toegezegde land schappelijke inpassing van de kassen. 27 oktober De Zonnehoeve in Zonnemaire van het echtpaar Gilles en Anja van der Bijl is in dit Jaar van de Boerderij uitverkozen als mooiste boerderij van Nederland. De regels voor restauratie van oude boerderijen moeten worden aangepast, wil men dit waarde volle erfgoed voor de toekomst kunnen behou den, vindt de Boerderijen Stichting Zeeland. Meer afstemmen op het Europees beleid is nodig 29 oktober De Zeeuwse Milieu Federatie staat huiverig tegen over aanleg van nieuwe landgoederen op Schouwen-Duiveland.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 29