VAN HET BESTUUR Bij de eerste oogopslag heeft u het natuurlijk al gezien: een nieuwe omslag en een nieuwe titel voor ons blad. Een nieuwe omslag is van tijd tot tijd nodig: een nieuwe kleur trekt weer eens wat meer de aandacht. En dit indigoblauwe kaft om het meer dan veertig jaar oude blad staat mooi! De naamswijziging in Stad en Lande. Historische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd zo lang zamerhand nodig omdat de laatste jaren de histo rische bijdragen het grootste aantal bladzijden beslaan. Uiterlijk verandert dus het een en ander, inhoudelijk niet! U krijgt informatie in dezelfde rubrieken en op hetzelfde vertrouwde niveau. Op 31 januari jongstleden was het dagelijks bestuur aanwezig bij de onthulling van het ramp monument op de begraafplaats in de buurtschap Capelle. De weersomstandigheden waren teke nend voor die datum: een vliegende storm maak te spreken aldaar onmogelijk. Dat werd op inge togen wijze later in het Dorpshuis in Ouwerkerk gedaan door Ria Geluk, Kees Slager en burge meester Asselbergs. Daardoor werd het geheel een sobere, maar tevens indrukwekkende gebeurtenis. Bij de begraafplaats staat een situa tiebord hoe het dorp voor 1 februari 1953 eruit heeft gezien. Een substantieel deel van de kosten voor dit bord is door de Vereniging gedragen. Daarom prijkt haar logo ook op een mooi plaats je op het bord. De Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) van 2003 is uitverkocht! Nog nooit in de geschiedenis van dit jaarboek is dit eerder voorgekomen, maar dit exemplaar was dan ook wel heel speciaal. Gezien het feit, dat er toch nog steeds aanvragen voor een jaarboek 2003 zijn, heeft de Commissie tot een herdruk besloten. Voldoende betekent toch wel een behoorlijk aantal, ongeveer een kwart van de huidige oplage. Het bestuur doet daarom een beroep op zijn leden om mee te helpen deze her uitgave mogelijk te maken. Als verjaarscadeau voor familie, kinderen, kennissen en buren zal het het beslist goed doen! De Voorjaarsvergadering vindt op 16 april aan staande in het Multifunctioneel Centrum te Zierikzee plaats. Op de Voorjaarsvergadering zal mevrouw drs. Nathalie de Visser, projectarcheo- loog bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, spreken over 'Vliedbergen op Schouwen en Duiveland'. Tot slot vraag ik uw aandacht voor het volgende. Mij bereikt nogal eens de opmerking, dat het bestuur wel eens een standpunt 'naar buiten' inneemt waarvan de leden de achtergrond maar ten dele kennen. Leden kunnen natuurlijk altijd hun mening uiten tijdens een Voorjaars- of Najaarsvergadering, en het blad Stad en Lande biedt de mogelijkheid voor plaatsing van een ingezonden stuk. Naar terechte kritiek - ook gewoon per brief - zal altijd door het bestuur worden geluisterd. Hans Erbrink, voorzitter 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 6