"PRAET" Het geslacht Hoogerland woont nu vrijwel niet meer in het Duivelandse, omdat vele leden zijn verdronken en weggetrokken. De familienaam Hoogerland was een inheemse naam. Ook de Zuid-Bevelandse Hoogerlands komen uit het Duivelandse geslacht Hoogerland voort. De Schouwse familie De Vlieger was doopsgezind en kwam oorspronkelijk uit de dorpen Noordgouwe en Renesse, maar verspreidde zich via allerlei tak ken over Schouwen-Duiveland. De vroeger omvangrijke familie Van de Stolpe vernoemde zich in de achttiende eeuw naar een stolpboerde rij aan de Stolpweg in Nieuwerkerk. Als gevolg van de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 door de Franse koning Lodewijk XIV, weken diverse Hugenotenfamilies vanuit Frankrijk naar de Nederlanden uit. Onder deze bevond zich de nu zo typisch 'Bruse' familie Jumelet. In de achttiende eeuw woonden de Jumelets verschillende plaatsen op Schouwen- Duiveland. Andere uit Frankrijk afkomstige fami lies dragen en droegen de namen Andree, Dambruin (van d'Ambrune), Fernaays (van Fournaise) en Gravelijn. Uit Duitsland afkomstig zijn de geslachten Dijkman, Flikweert, Folmer, Houkamp en Schouls. Een groot aantal families op Schouwen- Duiveland is afkomstig van het eiland Tholen. Het betreft onder meer families met namen als Van As, Boogerd (Ouwerkerk), Braam, Van Driel, Giljam, Hage, Heijboer, Lucus, Mol, Van Oeveren, Smalheer, Stoutjesdijk en Verstraate. Behalve de familie Hoogerland verdwenen ook andere geslachten van het eiland, waaronder de families Van Agthoven, Alegoed, Andree, Batenburg, Bibbe, Bokstal, Fernaays, De Guyt, Liere, Plokhaar, Suyker, Turelure en Vattekanne. In de afgelopen zeventien jaar heeft Flikweert over heel veel families informatie vergaard. Van een zeer groot aantal geslachten (meer dan 150!) heeft hij genealogische overzichten ver vaardigd. Exemplaren hiervan zijn te vinden in de verzamelingen van het Zeeuws Archief, het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en het Zeeuws Genealogisch Centrum. Na de lezing was er nog gelegenheid voor het stellen van vragen. Hierna bedankte de voorzitter inleider André Flikweert hartelijk en daarmee was het eind van de avond bereikt. drs. P. F. Vleugel EEN GESPREK MET NANNIE DORST, CULTUURHISTORISCH GIDS Deze keer ontmoeten we Nannie Dorst uit Dreischor. Ze werd op 29 maart 1959 geboren in Sirjansland. Haar ouders hadden daar een groen tezaak. "Daardoor heb ik veel mensen leren ken nen in de omgeving. We gingen naar andere dorpen met de groentewagen. Mijn zus en ik moesten meehelpen.Op maandagochtend moes ten we de winkel bijvullen." Ze laat een foto zien, waarop ze samen met haar zusje staat. "Tussen de middag moesten we in de tomatenkassen hel pen om de tomaten te 'schodden'. Dat had tot doel om de bestuiving van de plan ten extra te stimuleren. De tomatenplanten klom men langs touwtjes omhoog. We schudden heel snel en maakten er een wedstrijd van. Wie het eerst aan het eind van de rij tomaten was. Des te meer tijd hadden we over om nog te spelen." Ze is verknocht aan Schouwen-Duiveland. Ze weet er heel veel over te vertellen. Tien jaar gele den werd ze namelijk een professionele gids. De provincie en het Bureau Toerisme Zeeland, toen nog de provinciale VVV, organiseerden een tweejarige cursus, waarbij kennis over Zeeland voorop stond. Ze volgde ook ooit de receptionis tenopleiding Schoevers in Rotterdam. De beide opleidingen maakten haar toerusting voor gast vrouw en gids compleet. Behalve gids, is Nannie bij de gemeente Schouwen-Duiveland medewer ker representatie kabinetszaken. Dat houdt in dat als er hoog bezoek komt, zij de ontvangsten regelt en verder verzorgt zij de aanvragen voor de koninklijke onderscheidingen. "Het was voor mij heel bijzonder, dat ik mee mocht doen aan de coördinatie van de herdenking van de waters- 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 13