"WIE IS DAT NOE?" FOTO'S VAN ONBEKENDE SCHOUWEN-DUIVELANDERS Opening van het gezinsvervangend tehuis Schouwenoord aan de Touwbaan te Zierikzee door gede puteerde Boersma, in februari 1977 (foto Zeeuws Documentatiecentrum, Middelburg) In ieder nummer van Stad en Lande is een foto afgedrukt waarop een of meer personen zijn te zien van wie de identiteit onbekend is. De redac tie houdt zich aanbevolen voor gegevens over de afgebeelde(n). Foto novembernummer 2003 (nummer 108): Personen op aanlegsteiger De Val in Zierikzee van de veerdienst Kats - Zierikzee en vice versa in december 1965 (foto Zeeuws Documentatie centrum, Middelburg). Helena van Noort - Schaalje bezocht vanuit Wolphaartsdijk tot haar dood in 1966 regelmatig haar zuster en zwager Tannetje de Hullu - Schaalje en Jannis B. de Hullu in Westenschou- wen. Over dit echtpaar heeft u driejaar geleden kunnen lezen in nummer 100, in de bijdrage 'Paradijs in de duinen'. Als Helena op reis ging, droeg zij haar grote ovale muts, een zwarte omslagdoek en veelal een zwarte schort. Natuurlijk kan de op de foto van achteren zicht bare vrouw in Zuid-Bevelandse protestantse dracht niet meer worden geïdentificeerd. Hier is, zoals de verstrekker van de informatie zelf ook al vaststelde, de wens de vader van de gedachte. (inlichting verstrekt door de heer Hans Rentmeester te Ovezande) 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2004 | | pagina 7