zoekt, hoeft bijvoorbeeld niet vermeld te zijn in een beschrijving terwijl er toch iets over te vinden blijkt in het originele archiefstuk. Overigens zijn er in de loop der tijd wel eens origi nele archieven verloren gegaan. Dat van de stad Reimerswaal bijvoorbeeld. De stad zelf verdween in de golven, de originele archieven gingen tijdens Tweede Wereldoorlog in vlammen op. Toch is de informatie uit de originele Reimerswaalse archief inventarissen bekend en beschreven en staat nu zelfs op Internet! Zie je voor een archiefinventaris een waarschuwingsteken staan, dan betekent dit dat (sommige) originele stukken uit die inventaris verloren zijn gegaan. Met andere woorden, wil je zeker weten dat een origineel document nog bestaat, raadpleeg dan voor je afreist eerst de betreffende archiefdienst. Nu weet je waar je 't zoeken moet Nooit meer van hot naar haar maar weten waar je zoeken moet, dat kan dankzij www.archieven.nl. Nu tal van archiefdiensten in Nederland hun vele duizenden archiefinventarissen en -beschrijvingen digitaliseren en bijeen brengen in één landelijke website, kun je op één centrale plaats starten met een landelijke zoektocht naar een onderwerp of persoon, en van daaruit gericht verder zoeken. Korte verklarende woordenlijst archief: geheel van archiefstukken, ontvangen of opgemaakt door een persoon, een groep personen of een organisatie archiefinventaris: systematisch ingedeelde toegang (lijst van beschrijvingen óf catalogus) op een archief archief beschrijving: gegevens over de context, de geschiedenis en de inhoud van een archief of een archiefstuk. Meer informatie Over digitaal archiefonderzoek: Zeeuws Archief, Afdeling Archieven Collecties, drs. Albert Meijer, tel. 0118-678800, e-mail: info@zeeuwsarchief.nl, Internet: www.zeeuwsarchief.nl Over de technische aspecten van www.archieven.nl: DE REE Archiefsystemen, Groningen, www.de-ree.nl Waar men Zeeuwse archieven raadpleegt: de studiezaal van het Zeeuws Archief (foto Zeeuws Archief). 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 12