BINNENKORT TE VERSCHIJNEN In mei zal bij de onthulling van een standbeeld van de illustere zeventiende-eeuwse dichter Jacob Cats in het Zeeuws-Vlaamse Groede worden gepresen teerd Marjan Berks even fascinerende als geestige verslag van haar zoektocht naar haar voorouders: Marjan Berk, Het bloed kruipt. Op zoek naar Jacob Cats Marjan Berk gaat hierin op zoek naar de oorsprong van de mythe die reeds jaren in haar familie rond gaat, dat zij verwant zou zijn aan Jacob Cats. Ze speurt in de Zeeuwse Archiven en bezoekt de plaat sen waar Jacob woonde en raakt zo steeds dieper verzeild in haar eigen familiegeschiedenis die be volkt blijkt met allerhande interessante, eigenzinnige en voortvarende familieleden, onder wie tot haar verbazing andere illustere personen als Kenau Simon Hasselaersdr., Top Naeff, P. C. Hooft en een corrupte zeventiende-eeuwse kruidenier. Het bloed kruipt... is het even fascinerende als geestige verslag van Marjan Berks zoektocht naar haar voorouders. Over eerder werk: "[Berk] schrijft met zoveel gemak, zo soepel en speels, dat je al lezend over het hoofd dreigt te zien hoe knap-natuurlijk haar dialogen zijn en hoeveel techniek ze daarvoor in huis moet heb ben." Elsbeth Etty, NRC Handelsblad "Toen de wereld jong was, lees je in een adem uit." Utrechts Nieuwsblad "Berk schrijft op boeiende, krachtige en vooral vermakelijke wijze hoe het met de hoofdper sonen vergaat in hun toenaderingspogingen." Noord-Hollands Dagblad Marjan Berk, Het bloed kruipt...: Op zoek naar Jacob Cats, paperback 15 euro, omslagontwerp Roald Triebeis ISBN 90 450 1 571 4 NUR 321 In mei verschijnt ook een extra editie van de Kroniek van het Land van de Zeemeermin. Enkele jaren geleden kreeg de Nijmeegse historicus Cees Willemsen de opdracht van het bestuur van het SNS Fonds 't Nut Zierikzee om de geschiedenis van de voormalige Nutsspaarbank te Zierikzee te onderzoeken. Nu dit onderzoek is afgerond heeft het bestuur van genoemd fonds de redactiecom missie van het jaarboek verzocht de verdere bewerking van het manuscript redactioneel te begeleiden en als extra uitgave in de reeks van de Kroniek op te nemen. De uitgave verschijnt met als titel 'Bankieren in Zierikzee' en beschrijft de geschiedenis van de bank vanaf de oprichting in 1819 tot het samen gaan met de SNS Bank in 1999. Het circa 200 pagina's tellende boekwerk is voor leden van Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland - voor een nog nader vast te stellen prijs - verkrijgbaar bij de penningmeester van de redac tiecommissie Rob de Jongh, Grevelingenlaan 2, 4328 EV Burgh Haamstede (tel. 06-20776760) en bij Joop van Loo, H. J. Doelemanplein 9, 4301 GC Zierikzee (tel. 0111-412926) (e-mailadres: joopvanloo@zeelandnet.nl). 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 13