JAARVERSLAG COMMISSIE MONUMENTEN De voormalige pastorie Ring 19 in Dreischor (foto: Paul Blikman). De Commissie Monumenten bestond in 2004 uit de volgende personen: Lex Luijendijk (voorzitter), Henk van 't Haaff (secretaris), Niek van der Ben, Theo de Meester, Welmoed van Muiswinkel - Fokkema, David Schorer, Aldo de Spirt en Henk Spijkerman. De Commissie kwam zesmaal bijeen. In het contact met de gemeente is het periodiek overleg met wethouder Van der Wekken voort gezet. Hierbij blijkt dat door financiële problemen weinig beleid op het gebied van monumenten mogelijk is. Daarbij komt dat voorlopig geen nieuwe rijksmonumenten zullen worden aangewezen. Van de verschillende geschenkwoningen die wij voor een vorm van bescherming hebben voorge dragen, blijkt de gemeente alleen vier Noorse wo ningen aan het Duinwegje te Burgh gemeentelijk monument te willen maken. Op ons verzoek ook woningen in plaatsen die onder water gestaan heb ben aan te wijzen, kan de gemeente niet ingaan. De oude schuren aan de Brouwerijstraat te Noord- gouwe zullen worden heringericht als woningen. Hiermee wordt aan onze wens voldaan. Hetzelfde geldt voor de muur rond de kerk in Oosterland. Deze wordt gerestaureerd. Problemen houden wij met de hoogbouw die aan de Grachtweg in Zierikzee is gepland. Hoewel nog geen bestemmingsplannen en bouwvergunningen aanwezig zijn, wordt ondanks onze bezwaren ervan uitgegaan dat alles zoals voorgesteld gereali seerd zal worden. Er zijn op het oude Emulsion- terrein, nu Rollandthof genaamd, zelfs al apparte menten verkocht. Over de hoek van de Schuurbeque Boeyestraat is nog steeds geen antwoord gegeven op ons verzoek tot bescherming van de daar gele gen geschenkwoningen. De gerestaureerde objecten die voor een oorkonde werden aangewezen, werden uitgezocht door een werkgroep bestaande uit Welmoed van Muiswinkel en oud-commissieleden Hugo Doeleman en Betty Blikman. Het werden de panden Havenpark 13/15 te Zierikzee en Ring 19 te Dreischor. De oorkonden werden in de Najaarsvergadering uitgereikt. De inventarisatie en het fotograferen van de knechts woningen is afgerond. De resultaten zullen aan de gemeente en andere betrokkenen beschikbaar gesteld worden. Henk van't Haaff 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 17