De barakken zoals ze erbij stonden in 1954 (foto: collectie auteur). 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 19