2004 IN HET KORT NALEZING VAN EEN JAARGANG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 januari De gemeente Schouwen-Duiveland herziet haar bestemmingsplannen voor Burgh-Haamstede en Nieuw-Haamstede, omdat de bestaande plannen zijn verouderd. 26 januari De bouw van een woonhuis in de directe om geving van molen De Graanhalm in Burgh- Haamstede kan worden gerealiseerd, ondanks de verwachte schade door ongelijkmatige wind belasting. 16 februari De Vereniging Stad en Lande van Schouwen- Duiveland pleit voor behoud van de karakteristieke schuren aan de Brouwerijstraat in Noordgouwe. 21 februari Woning en schuren van de vroegere boerderij De Drie Wilgen in Ellemeet worden gereconstrueerd. 25 februari Er is een plan voor herinrichting van de haven van Bruinisse. De vissersboten moeten weer een prominente rol krijgen in de oude vissershaven van de kern. 30 maart De sloop van een oude boerenwoning aan het Baken in Scharendijke wordt door de Vereniging betreurd. 9 april Het gat in de Ring van Noordgouwe blijft als uit gang voor de achter deze straat gelegen schuren bestaan. 12 april De gemeente legaliseert de varkensstallen aan de Lange Blokweg in Zierikzee. 15 april (Ons Eiland: Weekkrant voor Schouwen-Duiveland) De monumentale pakhuizen aan de Meelstraat in Zierikzee zijn in stijl omgebouwd tot appartemen ten en in gebruik genomen. 22 mei Er is slechts een beperkte ruimte voor nieuwe land goederen in de streek naar de mening van het col lege van burgemeester en wethouders. Van de tien ingediende plannen worden maar drie gehonoreerd. 3 juni Er is fel protest op het gemeentelijke landgoede- renplan gekomen. 2 juli Er komt meer ruimte voor landgoederen in Schouwen-Duiveland. De gemeenteraad besluit dat het maximum van drie nieuwe landgoederen en het tegengaan van clustering wordt losgelaten. 10 juli De gemeente heeft opdracht gegeven een gebiedsvisie op te stellen voor de Gouwepolder. Het is de bedoeling dat het herinrichtingsplan voor het middelste deel van Schouwen rond de zomer van 2005 het levenslicht ziet. 18 juli Het plan voor de inrichting van Midden-Schouwen moet vóór de zomer klaar zijn. 23 augustus De Dienst Landelijk Gebied heeft ruim honderd hectare landbouwgrond in de buurt van Zierikzee aangekocht om in te richten als natuurgebied (Plan Tureluur). Dit land is voor een groot gedeelte gelegen langs de Nieuwe Kooiweg. 19 oktober Van de Karolingische ring van Burgh (best bewaard gebleven voorbeeld in haar soort) wordt, wat Staatsbosbeheer betreft, weer een echte ring- walburg gemaakt. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 25