getekend schaduwbeeld nooit kan worden bereikt. Misschien bezit de lezer van mijn bijdrage nog een silhouet, door een knipper op een kermis of op een andere attractieve plaats gemaakt. Laat deze er zuinig op zijn; het is het resultaat van de folklore en volkskunst die ons land lang heeft gekend. Johan A. Deij Met dank aan de heer C. P. Pols te Zierikzee. In dit pand is het bedrijf 'Pandora Haarmode' gevestigd. Voornaamste geraadpleegde bronnen - Encyclopedie van Zeeland (Middelburg 1982-1984) - Isolde Bach - Lehmann, Bildnisse aus der Bach- Familie, Eisenach 1985. - Peggy Hickman, Silhouettes, Londen 1968. - Tonia Schenk - Baumann, Nelly Bodenheim, haar leven en werk, Amsterdam 1988. - Willem Geldof, Het paard in vertellingen en knipsels: Een bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse sprookjes, sagen en legenden waarin paarden een grote rol spelen, Amsterdam 1982. - Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, bevol kingsregister Zierikzee 1914-1939. - website www.zeeuwsarchief.nl (ISIS) (februari 2005). Het spookpaard van Haamstede over het strand onderweg naar het Slotbos (detail knipsel van Gerlof Smit). 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 9