JAARVERSLAG COMMISSIE TIJDSCHRIFT Van de Commissie Tijdschrift maakten in 2004 deel uit de volgende personen: Anja Romijn - de Raat, Betty Blikman - Ruiterkamp, Jan Verduijn den Boer (fotograaf) en Sander den Haan (eindre dacteur). Na verschijning van het maartnummer is afscheid genomen van Jan Simmelink, die vieren eenhalf jaar lid van de Commissie is geweest (zie nr. 110 pag. 1). Redactionele medewerking in het volgende jaar werd toegezegd door journalist en oud-redacteur van het Rotterdams Jaarboekje jonkheer Joris Boddaert te Rotterdam. Zoals de titel van het jaarverslag al aangeeft, is de benaming van de Commissie Mededelingenblad veranderd in Commissie Tijdschrift. De in 2004 in gebruik genomen titel van het blad heeft daartoe aanleiding gegeven. In dit jaar verschenen van Stad en Lande: Histo rische bijdragen en mededelingen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland de nummers 109-111. Hierin zijn opgenomen de geschiedenis van de familie Quist (door mr. A. H. G. Verouden te Delft), de bouwgeschiedenis van de Oostenrijkse woningen in Schuddebeurs (door redactielid Betty Blikman - Ruiterkamp), naoorlogse herinneringen waarin Noordgouwe en de bekende Noordgouwenaar Johannes Vijverberg voorkomen (door A. P. de Goede te Bathmen), herinneringen aan het echtpaar Vermeulen - Lokker dat omstreeks het midden van de vorige eeuw Villa Maja in Schuddebeurs bewoonde (door Rinus van Langeraad KAzn. te Hoofddorp), en het bericht over de verkrijging van de status Nationaal Monument Watersnood 1953 voor stille getuigen in het landschap van Ouwer- kerk (door Jaap Schoof te Zierikzee). Redactionele bijdragen gingen over de afbraak van een boerenhuis met aangebouwde schuur in Scharendijke, verwaarlozing van de rotonde van Westenschouwen en de vondst van een nummer van de Zierikzeesche Nieuwsbode voorzien van een jaartal uit de veertiende eeuw. Korte tijd na de verschijning van de bijdrage over de rotonde heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het benodigde hekwerkje rondom het perk geplaatst. De rubrieken 'Praet', 'Wie is dat noe', 'In het kort' (jaaroverzicht) en 'Uut de pepieren' zijn ook weer verschenen. De rubriek 'Gesignaleerd', voor het laatst in het blad in nummer 106, is niet voortge zet wegens omstandigheden. Eerstgenoemde rubrieken werden verzorgd door achtereenvol gens Anja Romijn - de Raat/Betty Blikman - Ruiterkamp, Sander den Haan/Liesbeth van der Doe, Jan Verduijn den Boer en Den Haan. Kunstenares Saskia Eggink-du Burck vervaardigde in haar atelier aan de Sint Jacobsstraat in Zierikzee de illustraties voor de twee afleveringen van 'Uut de Pepieren' over respectievelijk straatschenderij in Zierikzee in 1885 en verzorging van het toren uurwerk van Oosterland omstreeks 1900. Dankzij de volgende personen van buiten de Commissie Tijdschrift konden de nummers klaar gemaakt worden voor verzending: oud-commis sielid Carolien de Vrieze en de bestuursleden Cor van der Linde en Joop van Loo, Ger van de Bosch, Lex en Emmy Luijendijk. De bezorging in de kernen werd ter hand genomen door bestuursleden Rien Hillebrand (Zonnemaire), Van der Linde (Zierikzee) en Peter Vleugel (Nieuwerkerk), alsook door mevrouw D. J. van Klooster (Brouwershaven), Hugo Doeleman (Dreischor), Wim den Haan (Burgh-Haamstede) en Jan Verduijn den Boer (Noordgouwe). Sander den Haan 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 2005 | | pagina 22